Concurenta

Concurenta nu ajuta doar la protectia consumatorului, dar si la stimularea progresului. - Herbert Hoover
Articole
Cartea Alba a Liberei Concuren...
OBIECTIVELE CÃRȚII ALBE “Cartea albã a liberei concurențe...

Organizatia pentru Cooperare s...
  http://www.oecd.org/daf/clp/     Este o organizaţie intern...

Glosar de termeni folositi in ...
Glosarul poate fi descarcat mai jos

Reteaua Internationala de Conc...
    http://www.internationalcompetitionnetwork.org/   The Int...

Organizatia Mondiala a Comertu...
  http://www.wto.org/   World Trade Organization (WTO)   Est...

Conferinta Natiunilor Unite pe...
  http://www.unctad.org/   Înfiinţată în 1964 ca orga...

Cooperarea Economica Asia-Pacific
  http://www.apeccp.org.tw/     Asia-Pacific Economic Coopera...

Consiliul Concurentei
  Este autoritatea administrativa autonoma care are drept scop protejarea ...

Forumul Global al Concurentei
    Este organizat anual de catre Divizia de Concurenta OCDE si Cent...

Centrul Regional pentru Concur...
  Inaugurat in februarie 2005, Centrul Regional pentru Concurenta OCDE cu ...

Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare UNCTAD

 

http://www.unctad.org/

 

Înfiinţată în 1964 ca organ interguvernamental permanent, UNCTAD este principalul organ al Adunării Generale a Naţiunilor Unite care se ocupă de probleme de comerţ, investiţii şi dezvoltare.

 

UNCTAD promovează integrarea prin dezvoltare a ţărilor în curs de dezvoltare în economia mondială, scopul său fiind acela de a ajuta la conturarea dezbaterilor politice şi gândirii asupra dezvoltării, cu un accent asupra susţinerii reciproce a politicilor naţionale şi a acţiunilor internaţionale, astfel încât toate acestea să favorizeze dezvoltarea durabilă.

 

 

Organizaţia îşi îndeplineşte mandatul prin trei funcţii:

- funcţionează ca un forum pentru deliberările interguvernamentale, susţinut de discuţii cu experţi şi schimburi de opinie, îndreptate către atingerea consensului; 

- realizează cercetări, analize ale politicilor şi colectarea de date statistice pentru dezbaterile reprezentanţilor guvernelor cu experţii; 

- asigură asistenţă tehnică construită pe cerinţele specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare şi ale economiilor în tranziţie. În unele cazuri, UNCTAD cooperează cu alte organizaţii şi ţări donatoare pentru a acorda asistenţă tehnică.

 

UNCTAD face parte din sistemul ONU, fiind un organ al Adunării Generale ONU (Rezoluţia 1995 (XIX) din 30 Decembrie 1964).

 

Conferinţa Ministerială sau Sesiunea, organ plenar, organizează sesiuni la nivel ministerial o dată la 4 ani, pentru formularea orientărilor generale şi programarea activităţii organizaţiei.

 

Consiliul pentru comerţ şi dezvoltare (TDB) este organul permanent, care exercită competenţele Conferinţei în perioada dintre două Conferinţe ministeriale. În plus, pregăteşte lucrările Conferinţei Ministeriale. TDB este condus de un Preşedinte, ales de membrii UNCTAD.

 

Secretariatul UNCTAD, cu sediul la Geneva, asigură buna funcţionare a Conferinţei şi Consiliului pentru comerţ şi dezvoltare. Este condus de un secretar general, numit de secretarul general al ONU.

 

Centrul de Comerţ Internaţional OMCUNCTAD (creat în comun de GATT – predecesorul OMC şi UNCTAD) face parte din structura Naţiunilor Unite, începând cu anul 1968. Principala lui misiune este de a acorda asistenţă de specialitate ţărilor în curs de dezvoltare în domenii legate de promovarea exporturilor.

 

Toate statele membre ONU sunt membre UNCTAD. Astfel, în prezent, UNCTAD are 193 de membri. În plus, o serie de organisme interguvernamentale şi non-guvernamentale participă la lucrările sale în calitate de observatori.

 

România este membră a UNCTAD de la înfiinţare (1964), participând activ la lucrările sale, contribuind la dezbaterile privind problemele economiei globale şi la elaborarea de acorduri şi recomandări vizând sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare şi în tranziţie.

 

În prezent, România participă la activităţile UNCTAD în noua sa calitate, de stat membru UE, contribuind la elaborarea poziţiilor comune ale Uniunii.