Concurenta

Concurenta nu ajuta doar la protectia consumatorului, dar si la stimularea progresului. - Herbert Hoover
Articole
Cartea Alba a Liberei Concuren...
OBIECTIVELE CÃRȚII ALBE “Cartea albã a liberei concurențe...

Organizatia pentru Cooperare s...
  http://www.oecd.org/daf/clp/     Este o organizaţie intern...

Glosar de termeni folositi in ...
Glosarul poate fi descarcat mai jos

Reteaua Internationala de Conc...
    http://www.internationalcompetitionnetwork.org/   The Int...

Organizatia Mondiala a Comertu...
  http://www.wto.org/   World Trade Organization (WTO)   Est...

Conferinta Natiunilor Unite pe...
  http://www.unctad.org/   Înfiinţată în 1964 ca orga...

Cooperarea Economica Asia-Pacific
  http://www.apeccp.org.tw/     Asia-Pacific Economic Coopera...

Consiliul Concurentei
  Este autoritatea administrativa autonoma care are drept scop protejarea ...

Forumul Global al Concurentei
    Este organizat anual de catre Divizia de Concurenta OCDE si Cent...

Centrul Regional pentru Concur...
  Inaugurat in februarie 2005, Centrul Regional pentru Concurenta OCDE cu ...

Cartea Alba a Liberei Concurente in Romania

OBIECTIVELE CÃRȚII ALBE


“Cartea albã a liberei concurențe” se adreseazã deopotrivã mediului de afaceri, societãții civile și autoritãților publice și se dorește a fi un document care sã ofere o imagine realã a rolului Consiliului Concurenței în cadrul reformei economice pe care o parcurge România.

În acest context, rolul Consiliului Concurenței este indisolubil legat de Politica concurenței, care, la rândul ei, este esențialã pentru buna funcționare a mecanismelor de piațã și obținerea de avantaje durabile pentru consumatori, concomitent cu alocarea optimã a resurselor și promovarea progresului economic.
Existența unui set de reguli și a instituției care sã vegheze la respectarea acestor reguli prin corijarea comportamentul actorilor economici și autoritãților este indispensabilã oricãrei economii de piațã funcționale.


De aceea, Cartea albã își propune ca obiective prezentarea cadrului legislativ și instituțional în domeniul concurenței, punând accent pe responsabilitãțile care revin Consiliului Concurenței în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeanã și pe strategia privind încheierea cu succes a negocierilor la Capitolul 6: “Politica în domeniul concurenței”.
Eliminarea disfuncționalitãților generate de existența a douã instituții însãrcinate cu administrarea legilor de bazã (Oficiul Concurenței și Consiliul Concurenței) și încredințarea atribuțiilor unei singure autoritãți, respectiv Consiliului Concurenței, concomitent cu reducerea numãrului de membrii ai Consiliului Concurenței de la 10 la 7, modificarea criteriilor privind numirea acestora și desemnarea componenței noului plen al Consiliului Concurenței la începutul lunii martie 2004 de cãtre Președintele României au însemnat, practic, crearea unei noi instituții.


Preluarea celor mai noi reglementãri comunitare în materie de concurențã și ajutor de stat au atras necesitatea modificãrii legislației secundare existente, precum și adoptarea de noi regulamente și instrucțiuni pentru a pune în practicã în totalitate recentele modificãri ale Legii concurenței și Legii ajutorului de stat.


De asemenea, noua legislaþie conferã puteri sporite Consiliului Concurenței, astfel încât acesta sã se poatã opune oricãrei legislații care conține prevederi contrare regulilor de concurențã.
Aceste modificãri au contribuit la definitivarea construcției instituționale a autoritãții de concurențã și, împreunã cu sprijinul acordat de Guvern pe linia asigurãrii logisticii necesare, între care și asigurarea unui sediu corespunzãtor, au pus bazele unei instituții conform exigențelor europene.

Toate obiectivele enumerate sunt subsumate unuia central: acela de a demonstra cã acquis-ul comunitar în domeniul concurenței și ajutorului de stat este implementat încã de acum, astfel încât Consiliul Concurenței sã încheie cu succes negocierile pe Capitolul 6: “Politica în domeniul concurenței” pânã în luna septembrie a acestui an.
Concret, modificãrile aduse la sfârșitul anului 2003 celor douã legi de bazã în domeniu, Legea concurenþei și Legea ajutorului de stat, au marcat începutul unei etape noi, atât din punct de vedere legislativ, cât, mai ales, din punct de vedere instituțional.
 
..........................................................................................................................................

Cartea poate fi descarcata mai jos