Comisia anunţă orientări privind practicile de excludere abuzivă şi priorităţile în materie de aplicare a normelor de concurenţă

Comisia Europeană a lansat luni o cerere de contribuţii prin care solicită feedback referitor la adoptarea Orientărilor privind practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante.

În paralel, Comisia a publicat o comunicare (şi o anexă) prin care modifică Orientările sale din 2008 privind priorităţile în materie de aplicare a normelor de concurenţă în ceea ce priveşte practicile de excludere abuzivă, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Pachetul de luni este prima iniţiativă majoră de politică în domeniul normelor privind abuzul de poziţie dominantă (articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, "TFUE") lansată de Comisie după anul 2008. Pachetul urmăreşte să garanteze că normele privind abuzul de poziţie dominantă sunt clare şi eficiente şi se aplică cu rigurozitate în beneficiul consumatorilor europeni şi al economiei în general.

Articolul 102 din TFUE este unul dintre puţinele domenii ale dreptului european al concurenţei a cărui aplicare nu este clarificată prin orientări specifice. Asigurarea respectării acestui articol este totuşi esenţială pentru a se garanta o concurenţă efectivă şi a li se oferi consumatorilor posibilitatea de a beneficia de avantajele create de pieţele concurenţiale. Prin urmare, Comisia a publicat luni o cerere de contribuţii în vederea adoptării Orientărilor privind aplicarea articolului 102 din TFUE în cazul practicilor de excludere.

Iniţiativa urmăreşte să reflecte jurisprudenţa instanţelor UE, precum şi experienţa vastă dobândită de Comisie în ceea ce priveşte asigurarea respectării articolului 102 din TFUE. Orientările vor viza asigurarea unei securităţi juridice sporite pentru consumatori, întreprinderi, autorităţile naţionale de concurenţă şi instanţele naţionale.

Toate părţile terţe interesate au la dispoziţie patru săptămâni pentru a prezenta observaţii în cadrul cererii de contribuţii. Comisia intenţionează să publice un proiect de orientări pe care să îl supună unei consultări publice până la jumătatea anului 2024, astfel încât să adopte noile orientări în 2025. În momentul în care va adopta aceste noi orientări, Comisia va retrage Orientările din 2008 privind priorităţile în materie de aplicare a normelor de concurenţă, astfel cum au fost modificate prin comunicarea de luni.

Până la adoptarea orientărilor finale, Comisia oferă anumite clarificări cu privire la abordarea sa pentru a stabili dacă este necesar să iniţieze cu prioritate proceduri în cazurile de practici de excludere.

Prin urmare, Comisia a adoptat o comunicare prin care modifică anumite părţi ale orientărilor din 2008. De exemplu, comunicarea clarifică faptul că, pe pieţele caracterizate de efecte de reţea sau de alte bariere importante la intrare, Comisia poate investiga dacă practicile unei întreprinderi dominante sunt capabile să blocheze accesul concurenţilor care nu sunt (încă) la fel de eficienţi ca întreprinderea dominantă. În plus, comunicarea clarifică faptul că pot fi investigate cazurile în care o întreprindere dominantă impune condiţii inechitabile de acces unui anumit factor de producţie (aşa-numitul "refuz implicit de furnizare a accesului"), chiar dacă nu există dovezi că un astfel de factor de producţie este indispensabil.

Modificările reflectă evoluţiile semnificative înregistrate la nivelul jurisprudenţei instanţelor UE cu privire la articolul 102 din TFUE şi, în consecinţă, la nivelul practicii Comisiei de aplicare a normelor de concurenţă, ţinând totodată seama de situaţia pieţei. Scopul acestor modificări de a spori transparenţa cu privire la principiile care stau la baza priorităţilor Comisiei în materie de aplicare a normelor de concurenţă în ceea ce priveşte practicile de excludere abuzivă, în concordanţă cu principiul bunei administrări.

Articolul 102 din TFUE interzice abuzul de poziţie dominantă care poate afecta comerţul în cadrul UE şi poate împiedica sau restrânge concurenţa. Punerea în aplicare a acestei dispoziţii este definită în Regulamentul privind normele antitrust (Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului), care poate fi aplicat şi de autorităţile naţionale de concurenţă.

La 5 decembrie 2008, Comisia a adoptat Comunicarea Comisiei - Orientări privind priorităţile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE (în prezent articolul 102 din TFUE) la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante. Orientările din 2008 privind priorităţile în materie de aplicare a normelor de concurenţă stabilesc priorităţile în acest sens ale Comisiei în ceea ce priveşte practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante, pentru a oferi mai multă claritate şi previzibilitate cu privire la cadrul general de analiză aplicat de Comisie pentru a stabili dacă este oportun să iniţieze cu prioritate proceduri în anumite cazuri de practici de excludere. Orientările din 2008 privind priorităţile în materie de aplicare a normelor de concurenţă au contribuit la promovarea unei abordări axate pe efectele potenţiale ale unui presupus comportament abuziv, utilizând analiza dinamicii pieţei (aşa-numita "abordare bazată pe efecte").

De la adoptarea orientărilor din 2008, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat 32 de hotărâri privind practicile de excludere abuzivă. Această jurisprudenţă bogată a confirmat abordarea Comisiei bazată pe efecte în ceea ce priveşte articolul 102 din TFUE şi a clarificat în mod substanţial domeniul de aplicare al normelor.

Direcţia Generală Concurenţă a publicat luni şi o sinteză politică intitulată "O abordare dinamică şi funcţională, bazată pe efecte, a articolului 102 din TFUE", care explică mai detaliat contextul lansării iniţiativei privind orientările, precum şi modificările pe care comunicarea le aduce Orientărilor din 2008 privind priorităţile în materie de aplicare a normelor de concurenţă.

În special, sinteza politică subliniază modul în care jurisprudenţa instanţelor UE a clarificat norma materială pentru aplicarea articolului 102 din TFUE şi abordează mai pe larg aspecte specifice, precum noţiunea de blocare cu caracter anticoncurenţial a accesului, utilizarea "testului concurentului la fel de eficient" fondat pe criteriul preţ-cost, testul aplicabil anumitor tipuri de refuz de furnizare a accesului şi calificarea practicilor de micşorare a marjei drept o categorie distinctă de practică abuzivă.