Transgaz, amendată de Consiliul Concurenței cu 34,1 mil. lei. Avocații vor ataca decizia


SNTGN Transgaz SA și-a informat acționarii în privința unei sancțiuni date de Consiliul Concurenței pentru pentru modul de atribuire a unor contracte de achiziţie.

Compania precizează, într-un comunicat transmis Bursei de Valori (BVB), că a primit din partea  Consiliului Concurenței, în data de 08.12.2020, Decizia nr. 43/11.08.2020 ce prevede, în esență, următoarele:

-constatarea încălcării de către Transgaz a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 21/1996 și a art. 101 din TFUE în calitate de facilitator al înțelegerii și/sau unei practici concertate unice și continue de împărțirea pieței construcțiilor de conducte pentru transportul gazelor naturale și lucrărilor conexe acestora din România, prin denaturarea procesului competitiv în cadrul a 8 proceduri de achiziție publică organizate în anul 2011;
-sancționarea Transgaz cu amendă în cuantum de 34.166.615,90320 lei, reprezentând 1,84644% din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul 2019;
-obligația de a achita amenda în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei;
-posibilitatea de a ataca decizia în contencios administrativ. 

Subliniem faptul că această investigație se referă la acțiuni vizând modul în care s-au derulat proceduri de atribuire a unor contracte de achiziție de lucrări derulate de Transgaz în perioada 2009-2011, deci înainte de implementarea managementului privat la Transgaz, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și că nu există investigații ale Consiliului Concurenței cu privire la licitații organizate de Transgaz în ultimii ani”, se arată în comunicatul transmis BVB.

Transgaz a menționat că și-a exercitat dreptul la apărare cu asistența și prin reprezentarea de către societatea de avocați contractată conform prevederilor legale și a depus observații la raportul de investigație și a argumentat în cadrul audierii în fața plenului Consiliului Concurenței.

Având însă în vedere faptul că investigaţia declanșată de Consiliul Concurenţei a reprezentat un factor de risc asupra activității companiei, deoarece în cadrul acestei investigaţii societatea putea fi sancţionată prin aplicarea unei amenzi contravenţionale aplicată la cifra de afaceri, compania a constituit în anul 2019 provizion pentru acest potențial litigiu.

În considerarea celor de mai sus, Transgaz va întreprinde diligențele necesare în raport cu cele prevăzute în decizia comunicată de Consiliul Concurențeiși va demara fără întârziere toate demersurile legale de apărare a intereselor societățiiîn raport cu această decizie”, a arătat compania.
bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.