Avocații de concurență de la RTPR au avut agenda plină în ultimul an: valul de tranzacții asistate au adus volume mari de lucru, iar litigiile din această arie au consemnat o premieră și multe victorii. De vorbă cu partenerul Valentin Berea

Dreptul Concurenței a rămas unul dintre domeniile de mare interes pentru mediul economic. Pe acest fond, munca avocaților a cunoscut, și în vremuri de pandemie, un volum ridicat, serviciile experților fiind solicitate în permanență. Echipa firmei RTPR (Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu) a avut cel mai mult de lucru în zona litigiilor și investigațiilor de concurență. Totodată, au crescut cererile care vizează asistența day-to-day sau cele pentru exerciții profilactice precum auditurile interne de concurență (interviuri cu salariații, revizuirea de contracte, politici comerciale, e-mailuri etc). „Training-urile angajaților pentru conformarea cu legislația concurenței au rămas de actualitate, chiar și în pandemie, dar a trebuit, desigur, să ne mutăm în mediul online, motiv pentru care am dezvoltat și o aplicație inteligentă care ne ajută să interacționăm mai ușor cu participanții”, a declarat pentru BizLawyer Valentin Berea, Partner, coordonatorul echipei de Concurenta din cadrul RTPR.

În această perioadă, profesioniștii RTPR au lucrat și pe mai multe plângeri și sesizări pe platforma avertizorilor de concurență, ca avocați ai autorilor acestora.

„Nu în ultimul rând, având în vedere numeroasele mandate de M&A în care firma noastră a fost implicată în această perioadă, o parte importantă a activității noastre de concurență a vizat autorizarea de către Consiliul Concurenței a concentrărilor economice în care am fost implicați. La aceasta s-au adăugat procedurile în fața Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru tranzacții în domenii critice”, punctează Valentin Berea.
 
Expertul RTPR este de părere că, în ciuda greutăților cu care s-a confruntat în ultimul an întreaga lume ca urmare a pandemiei, autoritatea de concurență a reușit să păstreze motoarele turate, chiar dacă instrumentul inspecțiilor inopinate a fost mai greu de utilizat, cel puțin în perioada de lockdown.

Partenerul RTPR menționează că focusul a părut direcționat către cazurile de anvergură (și nu doar din perspectiva amenzilor) și cu impact mai ridicat asupra pieței, precum cazurile de abuz de poziție dominantă sau schimburile de informații între competitorii care acoperă o parte semnificativă dintr-o piață relevantă.

„Investigațiile privind înțelegerile verticale au scăzut ca pondere în ultimul an, dar preocuparea Consiliului Concurenței pentru acest tip de încălcări nu trebuie subestimată, fapt dovedit de deschiderea recentă a unui caz important împotriva unui furnizor și a mai multor retaileri de produse electronice și electrocasnice. Desigur, direcția modalității de analiză a acestor fapte va fi dată de noua formă a Regulamentului Comisiei Europene privind înțelegerile verticale, aflat în procedura de revizuire, care sperăm că va pune mult mai mult accent asupra argumentelor de eficiență economică, în detrimentul abordărilor formaliste a încălcărilor prin obiect, care uneori blochează inutil anumite inițiative de afaceri perfect legitime. În cadrul unui recent seminar pe această temă, organizat de noi cu participarea Președintelui Consiliului Concurenței și a directorului direcției bunuri de consum din cadrul autorității, reprezentanții Consiliului Concurenței s-au arătat deschiși la acest tip de argumente economice, ceea ce este, în mod evident, dătător de speranță în ceea ce privește trendul analizei”, atenționează specialistul.
Firmele sunt tot mai interesate de problemele care țin de concurență


Solicitările pe care RTPR le-a primit din partea clienților arată că firmele merg foarte mult pe prevenție și sunt tot mai interesate de problemele care țin de zona concurenței. Astfel, avocații din echipa de Dreptul Concurenței au primit numeroase solicitări de asistență day-to-day, în paralel cu mandatele de investigații și litigii de concurență și cu cele de concentrări economice.

„Cu siguranță pandemia nu a scăzut vigilența departamentelor juridice din companii față de riscurile de concurență. Dimpotrivă, poate chiar a oferit răgazul revizuirii unor politici și practici interne, care erau menținute din inerție în vâltoarea fluxurilor dinamice de afaceri din anii anteriori. Din acest punct de vedere, pandemia, care ne-a forțat pe toți la sedentarism, a oferit mai mult timp de “autoevaluare”. Mai mult, pandemia a generat noi idei de business, ceea ce a făcut necesară asistența pe zona de concurență”, precizează avocatul.

În plus, așa cum experții RTPR au anticipat, semnalul autorității de concurență este de „business as usual”, ceea ce se traduce de fapt prin „more business”, adică prin creșterea numărului de investigații, a nivelului amenzilor (cum de altfel rezultă și din raportul de activitate al autorității, anul 2020 ocupând locul 3 în clasamentul amenzilor aplicate), dar și prin sporirea  gradului de complexitate și sofisticare al cazurilor.

„Astfel, pe măsură ce epoca cartelurilor “clasice” este pe cale să apună, inclusiv în România, instrumentele de inspecție devin mai eficiente, în pas cu noile tehnologii, chiar dacă sunt mai intruzive pentru companiile vizate, deci cu siguranță nu putem vorbi de vreo relaxare în politica de concurență a Consiliului Concurenței”, subliniază Valentin Berea.


Autoritatea de concurență se adaptează vremurilor și mizează tot mai mult pe tehnologie


Ca urmare a pandemiei, în această perioadă numărul inspecțiilor inopinate a fost foarte redus, acestea fiind reluate doar foarte recent. Din acest motiv, echipa RTPR nu a fost implicată, în ultimele 12 luni, în niciun eveniment de acest tip. „Tendința pe care am constatat-o însă în privința inspecțiilor inopinate chiar înainte de declanșarea pandemiei a fost aceea de adaptare a mijloacelor tehnice folosite de autoritate la stadiul tehnologiei, după modelul Comisiei Europene. De altfel, chiar înainte de pandemie erau deja folosite software-uri de tip forensic/imaging și este de așteptat ca acestea să fie și mai utilizate în viitor, cu atât mai mult cu cât o parte dintre salariații vizați nu vor mai fi fizic la birou (pentru că lucrează de acasă), astfel încât inspectarea calculatoarelor/laptopurilor acestora la sediul firmei, în prezența angajaților respectivi, nu va mai fi o opțiune”, arată Partenerul RTPR.LegiTeam: ZRVP recrutează  2 avocați definitivi | Departament Litigii. Aplica aici!

 Și atitudinea companiilor a cunoscut schimbări semnificative, firmele fiind foarte atente să respecte regulile de concurență. „Într-adevăr, o parte importantă a activității noastre constă în identificarea unor soluții care să permită clienților să realizeze un anumit proiect, fără a încălca legislația concurenței. De exemplu, am asistat o companie importantă de asigurări într-un proces competitiv lansat de o bancă, care a presupus gândirea întregii strategii de proiect și implementarea unor mecanisme de protecție menite să prevină încălcări ale dreptului concurenței. Tot în ultimele 12 luni am asistat un furnizor de bunuri de larg consum care dorea să-și modifice sistemul de distribuție.

Dată fiind puterea de piață ridicată a furnizorului și politica de discounturi pe care și-o dorea implementată, a trebuit ca împreună cu un economist să realizăm un test specific, cunoscut sub numele de „As Eficient Competitor Test”, care să determine dacă un competitor la fel de eficient, dar cu o putere de piață mai redusă, ar mai putea concura cu clientul nostru în condiții de profitabilitate, sau dacă, din contră, exista riscul eliminării sale de pe piață (caz în care comportamentul clientului ar fi putut ridica îngrijorări de abuz de poziție dominantă). Concluzia noastră a fost una favorabilă, în sensul inexistenței riscului de închidere a pieței și tocmai pentru că a fost documentată pe un model de analiză acceptat și de jurisprudența CJUE, nu ne-am temut să ne-o asumăm”, deraliază Valentin Berea.

De altfel, având în vedere numărul însemnat de tranzacții de M&A pe care firma de avocatură îl gestionează și ținând cont că nu de puține ori părțile în proces sunt concurenți sau potențiali concurenți, implicarea experților RTPR în acest an a vizat și implementarea mecanismelor de protecție necesare - de la acorduri de confidențialitate specifice, clean teams, etapizare proces etc.

„Au fost mai multe concentrări economice pe care le-am gestionat în ultimul an, finalizate în toate cazurile prin obținerea autorizării Consiliului Concurenței, fără impunerea de condiții pentru clienții noștri. De multe ori, aceste autorizări au fost obținute într-un timp record, în pofida perioadei complicate pe care am parcurs-o cu toții, tranzacții de anvergură fiind autorizate de Consiliul Concurenței în mai puțin de 30 de zile de la notificare”, arată avocatul.

De asemenea, concurența neloială este un subiect de mare interes pentru echipa RTPR, având un pronunțat caracter litigios. „Deși are competențe legale în materie, intervenția Consiliului Concurenței este destul de limitată în acest domeniu, care ține mai mult de interesul privat al companiilor, motiv pentru care majoritatea disputelor sunt soluționate în instanță. În acest context, am fost implicați în multe cazuri, inclusiv în ultimul an, atât de partea reclamanților, cât și a pârâților (în cauze diferite, evident). Deseori practicile de concurență neloială înglobează și încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, domeniu în care avem de asemenea o practică bogată”, susține Valentin Berea.


 
Posibile „ținte” ale autorității de concurență

Experiența avocaților axați pe Dreptul Concurenței conduce la ideea că posibilele „ținte” ale autorității ar putea să fie piețele care, în mod natural, sau din motive de reglementare, sunt foarte concentrate, existând puțini concurenți. Aceste zone sunt mai predispuse intervenției autorității deoarece acolo pot apărea mai ușor probleme de abuz de poziție dominantă sau de practici concertate prin schimb de informații sensibile.

„Nu cred că se poate face o listă limitativă a sectoarelor economice. Este adevărat că autoritatea de concurență are o politică de priorități, concentrându-se asupra sectoarelor economice cheie, precum sectorul financiar și asigurări, industrie, farma, energie, dar asta nu înseamnă nici pe departe că dacă va fi învestită cu o plângere/sesizare dintr-un alt sector economic o va ignora. De altfel, se remarcă o creștere a cazurilor pornite de autoritate în urma sesizărilor/ plângerilor primate”, menționează Valentin Berea.

Avocatul consideră că firmele ar trebui să fie în continuare atente la tot ce înseamnă schimb de informații sensibile și abuz de poziție dominantă (comportament aflat pe radarul autorității cu precădere în domeniul energiei), dar și restricționări verticale (cu precădere în zona comerțului online).
 Multe proiecte ating mai multe jurisdicții

Având în vedere că RTPR are în România o relație de cooperare exclusivă cu Allen & Overy (A&O), o parte dintre proiectele casei de avocatură constau în conlucrări profesionale cu colegi din birourile A&O din toată lumea.

Cele mai multe astfel de proiecte privesc tranzacțiile cross-border (inclusiv componenta de „merger control”). Dar poate fi vorba și de investigații ale Comisiei Europene care vizează și societăți din România, audituri de concurență interne realizate la nivel de grup în mai multe jurisdicții de companii multinaționale, programe de conformare, sau pur și simplu sesiuni de know-how/cursuri de specializare internă în domeniul dreptului concurenței.

O practică importantă în economia firmei


„E greu de calculat un anumit procent al practicii de dreptul concurenței deoarece ea se întrepătrunde cu practicile de litigii, prin litigiile de concurență, care ocupă un rol important în activitatea noastră și cu cea de M&A, prin proiectele de “merger control”. Această complementaritate între domeniile de drept în care activăm este și rațiunea pentru care avocații de concurență din echipa noastră au o dublă specializare, fie în concurență și litigii, fie în concurență și fuziuni și achiziții, ceea ce ne oferă avantajul de a ne putea asista clienții încă de la apariția unei probleme/componente de concurență și până la, dacă este cazul, soluționarea ei definitivă de către o instanță de judecată”, susține Valentin Berea.

Avocatul amintește faptul că în ultimul an firma a avut în lucru mai multe proiecte „de suflet”. „De exemplu, reducerea cu 90% în instanță, printr-o hotărâre definitivă, a unei amenzi de multe milioane de euro, aplicată de către Consiliul Concurenței unei societăți de asigurări, pe piața asigurărilor RCA; exonerarea altui client de acuzațiile echipei de investigație privind participarea la un presupus schimb anticoncurențial de informații pe piața leasingului financiar; închiderea cu angajamente (fără amendă) a altei investigații, tot privind un schimb de informații, dar pe piața leasingului operațional; convingerea Înaltei Curți de Casație și Justiție să trimită într-un caz de concurență (investigația privind agențiile media) o întrebare preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ceea ce a reprezentat o premieră (anterior ICCJ acceptase doar câteva astfel de solicitări din partea Consiliului Concurenței, respingând constant solicitările similare ale societăților amendate). Astfel de instrumente procedurale pot schimba cursul unui caz, dezlegarea dată de CJUE fiind obligatorie în litigiul național, dar și pentru instanțele din toate statele UE, în litigii în care se pun probleme similare (reprezentând izvor de drept comunitar)”, detaliază Partenerul RTPR.

Punctul forte al echipei de concurență a RTPR constă în expertiza complementară a membrilor săi, dublată de o practică îndelungată.
Astfel, echipa este coordonată de Valentin Berea, avocat cu peste 18 ani de experiență, recomandat de directoarele internaționale atât în domeniul dreptului concurenței (de ex. Who’s Who Legal: Competition l-a inclus printre primii 13 avocați de concurență din România în fiecare dintre ultimele nouă ediții), dar și al litigiilor, fiind printre puținii avocați specializați în litigii de concurență.

Roxana Ionescu are o bogată experiență de peste 14 ani în toate aspectele dreptului concurenței, beneficiind de o dublă specializare și în domeniul fuziunilor și achizițiilor, ceea ce îi permite să gestioneze cu rezultate excelente cele mai complexe cazuri de concentrări economice. Expertiza Roxanei este evidențiată și de ghidurile juridice internaționale precum Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000 sau Expert Guide.

Pe lângă Valentin și Roxana, RTPR se mândrește cu un nucleu de avocați talentați și entuziaști, pasionați de dreptul concurenței, la rândul lor cu dublă specializare, precum Andrada Rusan, Cristi Porojanu sau Petruş Partene.

Datorită specificului său, această arie de practică este una de nișă și presupune un grad ridicat de specializare. De aceea, planurile RTPR vizează o creștere organică, în dinamica acestui domeniu de drept, prin construirea de relații profesionale de lungă durată, bazate pe încrederea clienților firmei.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.