Avocații de Concurență de la Dentons lucrează împreună cu colegii din Departamentul de Litigii și Arbitraj pe tot parcursul unei investigații

Consiliul Concurenței este una dintre cele mai active autorități din România, instituția remarcându-se, în ultimii ani, printr-o serie de acțiuni cu impact major în economie. „Natura mandatelor în materie de concurență este influențată pe de o parte de contextul economic, iar pe de altă parte de activitatea Consiliului Concurenței. Astfel, asistența și reprezentarea clienților în investigații depind de ritmul soluționării acestora de către Consiliul Concurenței, în vreme ce implicarea în asistarea clienților în materie de autorizare a concentrărilor economice este influențată de volumul tranzacțiilor pe care lucrează departamentul de M&A al Dentons”, declară Mădălina Constantin, Managing Counsel Dentons.

Analiza muncii derulate de echipa de Dreptul Concurenței din cadrul Dentons indică faptul că o mare parte a activității a fost dedicată în continuare aspectelor de prevenție. „Clienții sunt tot mai conștienți de importanța respectării regulilor în materie de concurență și investesc atât în educarea continuă a managementului și salariaților, cât și în implementarea de programe de conformare la nivel intern. De asemenea, pe fondul creșterii gradului de cunoaștere a regulilor în materie de concurență și de conștientizare a importanței respectării lor, am observat o mai mare deschidere în solicitarea de asistență juridică pentru aspecte ce derivă din activitatea curentă a companiilor, pe lângă mandatele ce au vizat aspecte privind restructurarea activității”, nuanțează Mădălina Constantin.

Companiile se axează pe prevenție

Avocatul amintește faptul că autoritatea de concurență a avut și are foarte multe inițiative menite să vină atât în sprijinul consumatorilor, cât și a mediului de business, în acest din urmă caz, prin eficientizarea, de exemplu, a procesului de analiză a concentrărilor economice notificate.

Din activitatea de zi cu zi derulată de firma de avocatură reiese faptul că firmele investesc din ce în ce mai mult în educarea continuă a managementului și salariaților, precum și în implementarea de programe de conformare la nivel intern. „Suntem bucuroși să observăm că inclusiv companiile mici și mijlocii au început să acorde importanța necesară reglementărilor în materie de concurență”, menționează Mădălina Constantin.

Expertul atrage atenția că firmele ar trebui să țină cont de toate reglementările din zona concurenței în activitatea lor. „Sigur că, în funcție de modul în care este structurat businessul sau de domeniul de activitate în care activează o companie, anumite reglementări din domeniul concurenței pot prezenta o importanță mai mare, însă doar din perspectiva aplicabilității lor imediate, iar nu al relevanței lor în general. Într-adevăr, în ultima perioadă, se observă o atenție sporită acordată de Consiliul Concurenței activității asociațiilor profesionale, din perspectiva mediului prielnic pe care îl oferă pentru un potențial schimb de informații. Cu toate acestea, un schimb de informații poate interveni și în alte contexte. De aceea, credem că este important să se aloce în continuare resursele necesare de către companii pentru a se asigura că salariații lor, indiferent de poziția acestora, au o bună înțelegere a regulilor în materie de concurență și procedurilor ce trebuie urmate la nivel intern”, mai spune avocatul.

Servicii complexe


O investigație a Consiliului Concurenței implică alocarea de resurse semnificative de către compania vizată, atât materiale, cât și umane, pe termen lung. Aceste cheltuieli nu sunt necesare doar pentru acoperirea necesarului de servicii juridice. O investigație implică un efort foarte mare din partea firmei supuse acestei proceduri și automat generează și costuri semnificative.

„Investigațiile Consiliului Concurenței se întind pe o perioadă de aproximativ doi ani și vizează informații, care prin prisma vechimii lor, au caracter istoric. Pentru a răspunde solicitărilor autorității, eforturile companiei investigate (de identificare a datelor, dezarhivare și corelare a lor) sunt semnificative, mai ales pe fondul fluctuațiilor de personal. În funcție de obiectul investigației și piața vizată, volumul de documente și informații ce trebuie furnizat de Consiliul Concurenței poate fi impresionant. Toate acestea se adaugă la presiunea care vine în mod natural cu declanșarea unei investigații de către Consiliul Concurenței, fiind bine-cunoscut faptul că amenzile ce pot fi aplicate sunt semnificative”, detaliază Mădălina Constantin.

Avocații Dentons sunt pregătiți să ofere asistență imediată clienților în cazul unei inspecții inopinate derulate de Consiliul Concurenței. O echipă de avocați se deplasează la locul unde se derulează inspecția pentru a sprijini clientul în respectarea procedurii stabilite de lege pentru astfel de cazuri.

„După finalizarea inspecției, echipa Dentons stabilește împreună cu clientul strategia pentru perioada următoare. De cele mai multe ori, se procedează la auditarea practicilor companiei, luând în calcul cu precădere aspectele investigate de Consiliul Concurenței. În măsura în care se apreciază necesar, în funcție de volumul și domeniul de activitate al clientului, se poate utiliza și o procedură de forensic, Dentons având o echipă specializată care poate oferi suport în acest sens. În funcție de rezultatele auditului, se pot implementa măsuri suplimentare de prevenție, adaptate la activitatea și specificul clientului. Departamentul de Litigii și Arbitraj al Dentons are expertiza necesară pentru a sprijini clienții și în etapa de contestare a deciziilor emise de Consiliul Concurenței. De altfel, avocații din cadrul Departamentului de Concurență lucrează împreună cu cei din cadrul Departamentului de Litigii și Arbitraj pe tot parcursul unei investigații a Consiliului Concurenței, pentru a asigura continuitatea strategiei de apărare abordate”, explică Mădălina Constantin.

În ultima perioada, Biroul din București al Dentons a asistat, atât în investigații declanșate de Consiliul Concurentei, cât și în proceduri de notificare a concentrărilor economice, jucători de top din zona IT, a reparațiilor industriale, dar și instituții financiare etc. La toate acestea se adaugă desigur serviciile juridice asociate eforturilor de prevenție și conformare cu regulile de concurență, care sunt din ce în ce mai solicitate de către firmele din România.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.