Creșterea practicii de M&A s-a reflectat și în activitatea Departamentului de Concurență de la Stratulat Albulescu. De vorbă cu partenerul Ana Kusak, despre mandate, echipă, tendințe

În ultimele 12 luni, munca echipei de Dreptul Concurenței din cadrul Stratulat Albulescu & Asociații (SAA) a crescut ca volum. Pandemia nu le-a blocat activitatea avocaților, pe masa de lucru a acestora ajungând mult mai multe mandate decât în perioada anterioară crizei COVID-19. Dosarele primite de experții SAA au fost variate, atât în aria concentrărilor economice, cât și a zonei de practici anticoncurențiale și concurență neloială. „Acestor solicitări li s-au adăugat și proiecte în materia ajutorului de stat, arie în care, în ultimele luni, nevoia de asistență juridică de specialitate a crescut, lucru firesc de altfel, având în vedere că resursele statelor membre au fost implicate în susținerea diverselor industrii afectate de pandemia COVID-19”, menționează Ana Maria Kusak, Partner și coordonatorul practicii de concurență a SAA (foto).

Atât 2020, cât și lunile scurse din 2021 s-au dovedit a fi o perioadă plină de provocări pentru firme, în particular, dar și pentru Consiliul Concurenței. „Deși anul 2020 a debutat cu o activitate la fel de intensă precum în anii precedenți, începând cu luna martie, efectele pandemiei au început să se resimtă, observându-se o diminuare a activității Autorității de concurență, perioadă urmată, însă, de o redresare rapidă. În anul 2020, principalul obiectivul setat de Consiliu a fost acela de finalizare a unor investigații în curs, acesta concentrându-și atenția atât asupra jucătorilor mari din piață, cu poziție dominantă, cât și în direcția înțelegerilor de tip cartel dintre diverse companii. La capătul opus, din perspectiva intensității activității, s-a situat derularea de inspecții inopinate”, explică Ana Kusak.

În acest interval de timp au fost înregistrate mai multe momente notabile în activitatea Autorității de concurență. De exemplu, definirea pieței pe care activează platformele online și constatarea unui abuz de poziție dominantă, ca urmare a unei investigații în domeniul e-Commerce, precum și aplicarea principiului continuatorului economic, în cazul investigației pe piața comercializării masei lemnoase, finalizată cu sancțiuni severe pentru părțile implicate.

„De altfel, se observă o tendință de aplicare a unor amenzi mai ridicate, amenzile aplicate în anul 2020 de Consiliu poziționând anul pe locul 3 în clasamentul amenzilor totale aplicate de Autoritate”, arată Partenerul SAA.

În ceea ce privește concentrările economice, pe parcursul anului 2020, pe fondul pandemiei, Consiliul Concurenței a autorizat un număr mai mic de concentrări economice, respectiv 54, spre deosebire de cele autorizate în anii anteriori, observându-se astfel incertitudinile cu care s-au confruntat companiile în aceste vremuri istorice.
Avocatul mai spune că, din punctul de vedere al relaxării regulilor de concurență, Consiliul a arătat o permisivitate mai mare din perspectiva înțelegerilor dintre competitori, fiind vizibile, astfel, anumite excepții de la regula comportamentului unilateral. „De menționat în acest sens este cazul în care Consiliul Concurenței s-a aliniat politicii Comisiei Europene de relaxare a normelor în domeniul  concurenței  pentru  companiile  din  domeniul  farmaceutic, prin implementarea unui cadru temporar care să favorizeze aprovizionarea cu medicamente esențiale în tratarea pacienților cu COVID-19, prin intermediul permiterii unor acorduri și schimburi de informații între companiile din acest domeniu. Cu toate acestea, privind în ansamblu, Consiliul a dat dovadă de vigilență în mod constant, monitorizând evoluția piețelor pentru a sancționa, acolo unde este cazul, companiile având drept obiectiv acela de a profita de situația pandemică, prin încălcarea, astfel, a prevederilor Legii concurenței”, argumentează specialistul.

Totodată, anul 2020 a adus într-un plan mai apropiat recomandările, studiile și analizele emise de Consiliu, punându-se în lumină nu doar rolul combativ al măsurilor Autorității, ci și cel preventiv.

Dintre acestea, Ana Kusak nominalizează recomandarea făcută companiilor, în contextul pandemiei, de implementare a unor măsuri pentru menținerea echilibrului pieței, afișarea prețurilor pentru măști, mănuși și dezinfectanți, prin intermediul Monitorului prețurilor, informarea consumatorilor asupra efectelor liberalizării pieței gazelor, elaborarea Ghidului privind înțelegerile verticale.

„Pentru anul curent, în primul trimestru observăm o creștere a analizelor concentrărilor economice, în contextul în care multe companii și-au reluat activitatea. În mod complementar, o tendință care ne așteptăm să aibă loc în 2021 este aceea de asociere a companiilor din diferite industrii, în scopul dobândirii unei vizibilități mai mari în fata autorităților statului, pentru obținerea anumitor avantaje, demers în care companiile se pot bucura de sprijinul Consiliului care, la începutul anului 2021 a publicat forma finală a Ghidului privind conformarea cu regulile de concurență de către asociațiile de întreprinderi”, adaugă avocatul.


Creșterea practicii de M&A s-a reflectat și în activitatea Departamentului de Concurență


Munca avocaților din cadrul Departamentului de Concurență a fost puternic influențată de faptul că firma SAA a cunoscut o intensificarea a practicii de M&A.

„Având în vedere ponderea importantă a solicitărilor de asistență juridică în materia concurenței din partea societăților de avocați din afara României, precum și creșterea importantă a activității practicii de M&A din cadrul SAA, multe dintre proiectele noastre au fost în zona notificării și obținerii autorizării Consiliului Concurenței pentru concentrări economice. Echipa SAA a fost implicată de la elaboarea strategiei de achiziție, la efectuarea de analize aprofundate și redactarea opiniilor în legătură cu existența obligației de notificare, redactarea, depunerea și gestionarea notificărilor de concentrare economică, până la obținerea deciziei de autorizare”, detaliază Ana Kusak.

De asemenea, în ultima perioadă, problematica diversă în materia ajutorului de stat reprezintă o zonă de interes crescut. Profesionistul SAA este de părere că o astfel de abordare este firească, în această perioadă în care resursele statelor membre sunt implicate în mod activ în acțiuni de susținere a diverselor industrii, afectate de măsurile restrictive specifice în contextul pandemiei COVID-19.

„Raportat la permisivitatea arătată de Consiliu în unele domenii, companiile și-au adaptat comportamentul în consecință, dar fără a nega existența în continuare a regulilor stricte de concurență, de la care nu se permit abateri, neexistând în acest sens prevederi legale în materie de concurență prin care să se îngăduie anumite comportamente în situații de urgență. Pe de altă parte, au existat și companii care, voit sau nu, au încălcat regulile de concurență, situație întâlnită însă și înainte de perioada pandemiei”, subliniază avocatul.

Referindu-se la proiectele pe care echipa le are în lucru, Ana Kusak amintește faptul că departamentul pe care îl coordonează a acordat și acordă în mod curent asistență juridică specifică în materia dreptului concurenței în proiecte tranzacționale, gestionate de echipa de M&A a SAA.

„La nivel de strategie, am participat activ la conceperea și implementarea strategiilor de achiziție de societăți sau de active, din perspectiva limitării riscurilor concurențiale. Implicarea specialiștilor în concurență este extrem de importantă în stabilirea acestor strategii, începând cu determinarea naturii tranzacției, care poate sau nu să intre sub incidența prevedrilor în materia concentrărilor economice, din perspectiva unor elemente cum ar fi achiziția de active sau realizarea unui transfer de business. Am asistat în perioada aceasta clienți în proceduri de notificare a concentrărilor economice, ultima dintre acestea fiind achiziția de elemente de activ de către grupul König Frankstahl, activ în industria siderurgică, fianlizat în luna martie 2021”, declară Partenerul SAA.

Concurența neloială, prevenție și combaterea acestui tip de practici


În ultima perioadă, a crescut și numărul solicitărilor privind cazurile de concurență neloială. În acest context, avocații au acordat asistență juridică, atât în proceduri de prevenție, cât și în ceea ce privește combaterea acestui tip de practici. Această creștere se datorează, în principal, creșterii nivelului de conștientizare, în rândul clienților, atât a prevederilor legale care guvernează această arie, cât și a posibilității de a acționa pe cale legală, în mod eficient. Fără îndoială, concurența neloială este o arie în care vor exista din ce în ce mai multe cazuri și nevoia de asistență juridică specializată este una semnificativă.

„Ponderea cazurilor în care echipa de concurență a SAA colaborează cu societăți de avocați din afara României este una semnificativă, avem foarte mulți parteneri străini cu care avem relații foarte strânse de colaborare și care ne solicită asistență în proiecte specifice. Cele mai multe asemenea proiecte se situează, de obicei, în zona concentrărilor economice, însă am avut și solicitări în alte zone, cum ar fi practicile anticoncurențiale și ajutorul de stat”, precizează Ana Kusak.

Expertul atrage atenția că, deși contextul pandemic a dus la relaxarea anumitor principii concurențiale, în vederea unei mai bune gestionări a pandemiei, acest fapt nu poate echivala în niciun moment cu o amnistie generală privind regulile de concurență.

„În acest sens, într-o perioadă în care anumite sectoare au prosperat (e.g. comerț online), în timp ce alte sectoare s-au chinuit să supraviețuiască (e.g. HoReCa), este foarte important ca regulile de concurență să fie în continuare respectate. Important de urmărit sunt reglementările privind înțelegerile dintre întreprinderi care pot contraveni unui mediu concurențial sănătos. Astfel, deși companiile ar putea fi tentate să se asocieze cu alți jucători de pe aceeași piață, pentru o mai bună vizibilitate, astfel de înțelegeri vor trebui să respecte în mod strict regulile de concurență”, punctează Partenerul SAA.

În toată această perioadă, echipa SAA a gestionat multe proiecte interesante, în materia dreptului concurenței.

Ana Kusak nu crede că există, în această arie, proiecte care să fie „obișnuite”. „Și în cadrul proiectelor aparent „straight-forward”, de obicei în materia concentrărilor economice, am avut aproape de fiecare dată surprize. Aspecte care au avut nevoie de analiză aprofundată și de cercetare temeinică. Însă provocările apar de obicei din partea acelor clienți care ne abordează cu proiecte mai putin obișnuite, de exemplu un mecanism nou și inovativ de fidelizare a clienților, sau o formulă nouă de abordare a unei afaceri. Totdeauna este foarte interesant să reușești concilierea unei strategii de vânzare cu rigorile, unele încă puțin cunoscute în piață, ale legislației în materia concurenței”, nuanțează avocatul.

Către ce sectoare și-ar putea îndrepta atenția Autoritatea de concurență


Experiența practicienilor în Dreptul Concurenței le permite să facă o serie de aprecieri legate de segmentele economiei către care și-ar putea îndrepta atenția Autoritatea de concurență. „Așa cum Consiliul Concurenței a prevăzut în Raportul său anual, pentru anul 2021 sunt preconizate a fi finalizate câteva din cele mai importante investigații inițiate în domeniul alimentar, de asigurări și al energiei. Centrul atenției îl va reprezenta probabil piața asigurărilor de aviație, asupra căreia Consiliul Concurenței preconizează finalizarea investigației declanșate în anul 2017”, punctează Ana Kusak.

Avocatul este de părere că și sectorul IT va prezenta interes, astfel că se așteaptă la noi informații privind investigația declanșată de Consiliul Concurenței pe piața produselor electronice și IT&C din România.

„Având în vedere liberalizarea pieței de energie electrică, putem presupune ca atenția autorității va fi îndreptată și spre această piață. Mai mult decât atât, Consiliul Concurenței a declanșat deja două investigații pe piața distribuției de energie electrică împotriva a doi operatori ce dețin licență de distribuție”, completează Partenerul SAA.

O practică în continuă creștere


„Motoarele” firmei SAA sunt practicile de M&A și Real Estate. Dreptul Concurenței a cunoscut însă în ultimii ani o creștere semnificativă, fapt ce îi motivează pe avocații firmei să dezvolte aria.

„În contextul unei practici de M&A puternice, cum este cazul SAA, este firesc ca sinergiile cu practica de concurență să fie puternice, mai ales din perspectiva concentrărilor economice. Însă problemele juridice din sfera concurență/antitrust apar în orice arie de practică. Colaborăm în mod constant cu echipele de Corporate/Commercial, Real Estate (o zonă în care aspectele de concurență sunt din ce în ce mai prezente în ultima perioada), Intellectual Property și, desigur, practica de Dispute resolution, cu care avem o colaborare foarte strânsă, prin natura proiectelor pe care le gestionăm.
În perioada următoare, avem în vedere dezvoltarea practicii de dreptul concurenței prin participarea activă la evenimente de profil, în măsura în care acestea sunt posibile în condițiile actuale, prin publicarea de materiale reprezentative în publicațiile de specialitate, SAA este un membru contributor constant al multor publicații internaționale. De asemena, vom continua formarea și cultivarea relațiilor de parteneriat cu societățile de avocați din afara României, aceasta fiind o metodă de Business Development proprie societății noastre”, explică Ana Kusak.

Coordonatorul practicii de concurență a SAA este Ana Kusak, avocat partener cu 20 de ani de experiență în acest domeniu. Ana coordonează o echipă pluridisciplinară de opt avocați, dintre care trei sunt dedicați exclusiv practicii de dreptul concurenței (Ana Kusak - Partner, Mădălina Spătaru - Associate și Luciana Anghel - Associate).

 

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.