Cum lucrează și ce mandate primesc avocații de concurență de la Guia Naghi & Parteners. Din vorba în vorbă cu Otilia Vîlcu, Partenerul coordonator al practicii

 

Pandemia declanșată anul trecut, în martie, nu a încetinit nicio secundă activitatea Consiliului Concurenței, instituția s-a adaptat imediat la noile condiții și a continuat acțiunile întreprinse și până atunci în rândul jucătorilor din mediul economic. Pe acest fond, munca avocaților axați pe practica de Concurență a continuat în același ritm susținut. Otilia Vîlcu, Partener și coordonator al practicii de concurență din cadrul GNP Guia Naghi & Partners (GN&P), spune despre 2020 că s-a remarcat ca fiind un an al proiectelor diversificate și de o complexitate ridicată, în care experții fie s-au implicat în asistarea și reprezentarea clienților în legătura cu investigații de anvergură care au fost finalizate de către autoritatea de concurență la sfârșitul anului trecut, fie au lucrat și lucrează în investigații care sunt în continuare în plină desfășurare și în anul 2021.

„Ne-am implicat în investigația pe piața leasingului financiar, investigația pe piața achizițiilor de masă lemnoasă din România, investigația cu privire la activitatea producătorilor și distribuitorilor de utilaje agricole etc. De asemenea, acum acordăm asistență de specialitate în investigația asupra operatorilor HoReCa care activează în cadrul Aeroportului București, investigația pe piața comercializării ouălor de consum din România sau investigația referitoare la activitatea societăților de asigurări și a unităților reparatoare. Oferim consultanță de specialitate în investigații / anchete sectoriale ale Consiliului Concurenței, între cele mai proeminente investigații sectoriale ale anului 2020 fiind și investigația sectorială din domeniul gazelor naturale din România, în contextul liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici”, precizează Partenerul GN&P.

Departamentul de Concurență din cadrul GN&P oferă o gamă largă de servicii de specialitate, clienții firmei beneficiind de asistență day2day în desfășurarea activității companiilor sau de sprijin pentru asigurarea unei conformări eficiente și continue cu regulile de concurență.

De altfel, profesioniștii GN&P sunt foarte activi și prin realizarea de webinarii și sesiuni de training online specializate pentru înțelegerea aplicată a regulilor de concurență atât de către top management cât și de către personalul operațional și comercial al întreprinderilor, raportat și la modalitatea concretă în care regulile de concurență pot influența afacerile unei societăți.  

2020 se califică pe locul 3 în istoria sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței

Otilia Vîlcu amintește faptul că 2020 a fost un an de top pentru activitatea sancționatorie a Consiliului Concurenței, nivelul amenzilor aplicate situând anul 2020 pe locul 3 în istoria autorității de concurență. În acest context, era de așteptat ca la sfârșitul anului trecut să intervină un ritm alert al finalizării de investigații proeminente și de anvergură la nivelul autorității de concurență, iar avocații specializați în acestă practică să fie exprem de ocupați. De altfel, profesioniștii GN&P au fost implicați în asistarea clienților societății cu privire la majoritatea investigațiilor finalizate anul trecut de către Consiliul Concurenței.

„Pe parcursul acestui an marcat de diverse provocări atât de ordin sanitar, cât și de ordin economic la nivelul generalizat al industriilor și sectoarelor de activitate, am observat faptul că mandatele de asistență juridică în domeniul ajutoarelor de stat au fost mai numeroase și mai diversificate, pe fondul inițiativelor naționale și europene legate de contrabalansarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 și posibilitatea recuperării pierderilor suferite. Avocații GNP specializați în domeniul ajutoarelor de stat au fost implicați în asistarea și reprezentarea clienților pe parcursul procedurilor desfășurate în față Consiliului Concurenței și Comisiei Europene pentru solicitarea aprobării unor măsuri de ajutor de stat în vederea reparării prejudiciilor cauzate de pandemie, în baza Cadrului Temporar al Comisiei Europene sau a altor reguli de ajutor de stat”, menționează avocatul.

Partenerul GN&P mai spune că nu au lipsit nici proiectele referitoare la notificarea concentrărilor economice pentru a obține autorizațiile Consiliului Concurenței. Avocații GN&P au fost implicați într-o serie de tranzacții notificabile și au asigurat asistență clienților pe tot parcursul procedurii de notificare în față Consiliului Concurenței, de la momentul depunerii formularului de notificare până la obținerea unei decizii favorabile, de autorizare a concentrării economice, în domenii complexe, de relevanță pentru economia națională (cum ar fi piața producției și comercializării de cereale sau piața energiei).

„În egală măsura, activitatea avocaților GN&P a implicat în anul 2020 și mandate cu privire la contestarea în față instanțelor de judecată a deciziilor Consiliului Concurenței în cazurile în care probatoriul utilizat de către autoritate nu a fost consierat suficient de convingător sau standardul de probă nu atingea nivelul ridicat impus în materie de concurență la nivel european, ori în cazul în care actele normative (ordine / instrucțiuni) emise de către autoritate în anul 2019 care ar fi putut fi de natură să prejudicieze drepturile clienților”, nuanțează Otilia Vîlcu.

Acțiunile Consiliului Concurenței în vreme de pandemie

Profesionistul a constat că în această această perioadă dificilă, care a reprezentat, fără dubiu, o adevărată provocare pentru toată lumea, autoritatea de concurență a dat dovadă de o putere de adaptare impresionantă și și-a continuat activitatea într-un ritm similar cu cel din anii trecuți. „Așa cum era de așteptat, în special pe fondul crizei sanitare și economice, a existat o diminuare a numărului de inspecții inopinate derulate de către autoritate, însă preocuparea majoră a devenit finalizarea unor investigații în curs. Așa cum spuneam și anterior, finalul anului trecut a poziționat rezultatele anului 2020 pe locul 3 în cadrul clasamentelor amenzilor totale aplicate de către Consiliul Concurenței (peste 82 milioane euro). Într-un comunicat de presă recent cu privire la activitatea desfășurată anul trecut, autoritatea punctează momentele cheie ale anului trecut: definirea pieței relevante pe care activează platformele online și constatarea unui abuz de poziție dominantă (în cazul investigației pe e-commerce – în premieră la nivel european), aplicarea principiului continuatorului economic (în cazul investigației pe piața comercializării masei lemnoase), sancționarea unor companii nerezidente în funcție de cifra de afaceri mondială (pe piața comercializării de mașini, utilaje și echipamente specializate agricole) și sancționarea în piața pharma a încălcării angajamentelor prin retragerea de pe piață a unui medicament”, detaliază avocatul.

În egală măsura, s-a făcut remarcată și tendința constantă a Consiliului Concurenței de a susține și dezvolta comparatoarele de preț în zone diverse ale economiei. Dacă inițial, consumatorii puteau utiliza doar comparatorul de preț din retailul alimentar, în momentul de față autoritatea de concurență gestionează cel puțin încă două sisteme de comparatoare de preț, cel pentru carburanți și cel pentru ofertele tip de furnizare a energiei electrice.

Mai mult, analizând imaginea de ansamblu a activității autorității de concurență din ultimii ani, Partenerul GN&P a remarcat o tendință de aplicare a unor sancțiuni din ce în ce mai ridicate, respectiv a unui nivel de gravitate mai mare, mai ales în cadrul unor investigații complexe de analiză a înțelegerilor anticoncurențiale orizontale. „Pe viitor, așteptarea este ca autoritatea de concurență să reia derularea inspecțiilor inopinate până la un nivel apropiat de normal, în măsura în care  măsurile sanitare vor permite acest lucru”, avertizează Otilia Vîlcu.

În opinia avocatului, Consiliul Concurenței rămâne una dintre cele mai proeminente autorități din România, cu o activitate semnificativă și cu un impact considerabil asupra reprezentanților mediului de afaceri.

„Pe de o parte, raportat la latura procedurală, am observat în ultimul timp o preocupate crescută cu privire la eficientizarea procedurilor interne, care se traduce în diminuarea perioadei de analiză a investigațiilor, pe de o parte și în reducerea perioadei de emitere a unei decizii de autorizare a unei concentrări economice, pe de altă parte. Dacă acum câțiva ani, ne puteam aștepta ca o investigație a Consiliului Concurenței să dureze, în linii mari, aproximativ 4 – 5 ani de la declanșare până la finalizarea acesteia, în prezent, așteptarea este ca o investigație declanșată să se finalizeze în 2, maximum 3 ani. Pe de cealaltă parte, raportat la latura de fond a activității Consiliului Concurenței, observăm o mai mare diversitate a investigațiilor și a analizelor derulate – fiind vorba atât despre cazuri de înțelegeri orizontale sau verticale complexe, cât și de cazuri de abuzuri de poziție dominantă în domenii sofisticate sau reglementate (zona de digital sau pharma). Nu în ultimul rând, ne așteptăm ca activitatea autorității de concurență să urmeze trendurile de la nivel european, atât în ceea ce privește natura și caracteristicile presupuselor fapte anticoncurențiale, cât și cu privire la domeniile și sectoarele analizate”, explică specialistul.

Recomandările avocaților legate de investigațiile sectoriale, dar și de aspectele sensibile din Dreptul Concurenței

În activitatea Consiliului Concurenței, s-a constatat că, în ultimii ani, a intervenit o tendință de declanșare de investigații sectoriale pentru cunoașterea și aprofundarea unor anumite industrii, prin analizarea mecanismelor pieței, inclusiv prin transmiterea de solicitări de informații actorilor din industria respectivă.

Otilia Vîlcu subliniază faptul că astfel de investigații sectoriale de cunoaștere a pieței se finalizează cu un raport care identifică și semnalizează zone cu potențial de risc ori necorelări ale realităților pieței respective cu regulile aplicabile în domeniul concurenței, și se formulează recomandări. De cele mai multe ori, în cele din urmă autoritatea de concurență declanșează investigații țintite pe piața respectivă pe care a fost finalizată analiza sectorială.

„Ca atare, recomandăm clienților noștri care activează pe una dintre piețele scanate de către autoritatea de concurență să realizeze propriile analize interne de evaluare a riscurilor și de adaptare a comportamentelor pentru respectarea regulilor de concurență – fie că e vorba de actualizarea cadrelor contractuale sau a sistemelor de comercializare, ori a modalității concrete de comunicare ori de participare la proceduri de achiziție, fie că este vorba doar despre realizarea de programe de conformare cu regulile de concurență sau organizarea și susținerea de seminare specializate, pentru a asigura o înțelegere și asimilare cât mai eficientă a regulilor de concurență”, punctează avocatul.

De altfel, în activitatea de asistență pe care o desfășoară, experții GN&P le recomandă clienților prudență și evitarea adoptării oricărei decizii sau acțiuni care ar putea prezenta riscuri de interpretate de către autoritatea de concurență ca reprezentând potențiale practici anticoncurențiale – fie că este vorba despre comportamente unilaterale (care ar putea prezenta un risc de abuz de poziție dominantă pentru operatorii care dețin cote de piață de peste 40%), fie că este vorba despre comportamente care implică participarea altor operatori economici concurenți sau ne-concurenți (care ar putea prezenta risc de a fi calificate drept înțelegeri verticale ori orizontale, în anumite condiții).

„Cu toate acestea, poate că cele mai sensibile zone ale domeniului dreptului concurenței rămân participarea la asociațiile profesionale și implicit aspectele legate de schimbul de informații sensibile prin intermediul acestora – aceasta în special și în lumina ultimelor decizii ale autorității de concurență, care în anul 2020 a finalizat o investigație pe piața leasingului financiar, de exemplu, care a privit stabilirea poziției Consiliului Concurenței referitoare la schimbul de informații cu obiect sau efect anticoncurențial și asupra tipului de informații pe care le-ar putea schimba întreprinderile și cu ce frecvență, prin intermediul unei asociații profesionale sau a unui terț furnizor de servicii”, avertizează Otilia Vîlcu.

O altă zonă sensibilă a aplicării regulilor de concurență cu privire la care avocații le recomandă clienților atenție deosebită este participarea la proceduri de licitații, atât cu privire la modalitatea de structurare și definitivare a ofertei, modalitatea corectă de comunicare cu terții pentru respectarea regulilor de concurență, cât și cu privire la modalitatea efectivă de participare în cadrul licitației (individual sau în asociere – cu precizarea că pentru participarea în asociere există reguli și condiții specifice care trebuie analizate și respectate).

Aceasta ar putea reprezenta o zona de potențial interes mai ridicat și pentru autoritatea de concurență, mai ales având în vedere faptul că, în anul 2020, Agenția Națională pentru Achiziții Publice împreună cu Consiliul Concurenței au emis o opinie comună care clarifică modalitățile prin care un operator economic, sancționat pentru participarea la o înțelegere de tip cartel vizând trucarea de licitații, poate fi reabilitat, realizând și o așa numită „listă neagră”.

Unde ar putea „ținti” Consiliul Concurenței

Având în vedere activitatea de la nivel european, precum și preocupările Consiliului Concurenței în ultima perioadă, experții GN&P anticipează că domeniile-cheie ale activității economice care ar putea fi vizate în viitor, ar putea privi, spre exemplu, industria farmaceutică, zona de licitații publice, domeniul energiei și sectorul digital de tehnologie și IT.

De asemenea, având în vedere analizele recente efectuate de către autoritatea de concurență în sectorul farmaceutic (i.e. cu privire la prețurile pentru testele de depistare a COVID-19), sau etapa de desfășurare a investigațiilor sectoriale în contextul liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici, serviciilor de transport alternativ de persoane intermediate de platforme digitale-ride-hailing, segmentul angro al pieței de gaze naturale din România, comercializarea produselor și echipamentelor constituite ca stocuri de urgență medicală, vaccinuri gripale, teste PCR etc., există posibilitatea ca cel puțin pentru unele dintre sectoarele analizate să fie declanșate investigații țintite, în viitor.

„Anul 2020 a adus o activitate mai aplicată și mai complexă a autorității de concurență și în zona emiterii de puncte de vedere în domeniul măsurilor de ajutor de stat, așteptarea fiind ca acest trend să continue și în anul 2021”, amintește Otilia Vîlcu.

Partenerul GN&P atrage atenția că orice investigație a autorității de concurență asupra operatorilor economici dintr-un anumit sector de piață reprezintă, în practică, o perioadă dificilă pentru sectorul respective. Investigația reprezintă o perioadă solicitantă pentru companii, în care dincolo de responsabilitatea de a colabora cu autoritatea de concurență în cadrul analizei realizate, societatea poate parcurge propriile evaluări interne pentru a putea să adapteze mecanismele / structurile de lucru interne la cerințele regulilor de concurență, care se pot dovedi câteodată contraintuitive pentru business.

„Din experiența noastră, chiar și cele mai pregătite și prudente întreprinderi din piață, cu un sistem intern de conformare bine implementat și aplicat în rândul angajaților, resimt o presiune aparte în cazul în care fac obiectul unei investigații a Consiliului Concurenței, poate și în considerarea faptului că, statistic, sunt foarte puține cazurile în care investigațiile Consiliului Concurenței se finalizează fără aplicarea de sancțiuni ori prin aplicarea procedurii angajamentelor (care prin natura sa permite remedierea mult mai rapidă a acelor aspecte care au ridicat îngrijorări, și nu presupune stabilirea unei eventuale încălcări sau sancționarea comportamentelor care au ridicat îngrijorări atâta timp cât angajamentele asumate în mod ferm pe piață sunt eficiente în a elimina orice potențiale riscuri de distorsionare a unui mediu concurențial normal)”, arată avocatul.

În plus, o investigație de concurență se traduce pentru o întreprindere, de cele mai multe ori, în alocarea de resurse de timp și umane semnificative, în vederea colaborării și cooperării cu autoritatea de concurență într-o modalitate care să asigure furnizarea de informații corecte și complete și care să conducă în același timp la o mai buna înțelegere asupra pieței și la o analiză cât mai eficientă.


 

„În activitatea lor, avocații GN&P acționează cu respectarea cerințelor legale și recomandă prudență clienților săi, în sensul conformării constante cu regulile de concurență și a realizării de verificări periodice a conformării. Proiectele de asistență juridică care presupun analizarea anumitor structuri contractuale implică, în experiența noastră, realizarea de analize juridice de dreptul concurenței tocmai pentru asigurarea că sunt respectate întru totul regulile de concurență, acesta fiind un mecanism de prevenție important și recomandabil pentru evitarea oricăror eventuale riscuri.”

Otilia Vîlcu, Partener și coordonator al practicii de concurență din cadrul GNP Guia Naghi &Partners

 Când este benefic „sistemul recunoașterilor”

În cadrul investigațiilor, procedurile de clemență și/sau de recunoaștere reprezintă modalități alternative care pot fi folosite de către operatorii investigați pentru a obține reduceri semnificative ale procentelor și cuantumurilor de amendă aplicate de către autoritatea de concurență. În raportul său privind activitatea din anul 2020, Consiliul Concurenței menționează că din totalitatea amenzilor aplicate, peste 40% din valoarea totală a amenzilor a fost recunoscută de companii.

„Deși la o primă vedere ar putea părea că avocații tind să se împotrivească utilizării procedurilor alternative, inclusiv mecanismul recunoașterii, pentru că asta ar însemna că rolul său de apărător al societății investigate se va termina mai devreme (pentru că nu va mai fi urmat de o eventuală contestare a concluziilor raportului de investigație în faza administrativă ori de contestarea unei eventuale decizii a Consiliului Concurenței, în faza judiciară), avocații GNP urmăresc întotdeauna obținerea celui mai bun rezultat pentru clienții noștri, respectiv obținerea celui mai mic nivel de amendă, într-un timp cât mai scurt, care să eficientizeze resursele necesare. De cele mai multe ori, se întâmplă ca alegerea clienților pentru aplicarea procedurii recunoașterii să reflecte o decizie economică ce are la bază considerente de natură financiară și o dorință de a scurta cât mai mult procedura (din moment ce contestarea în instanță a deciziilor Consiliului poate dura și 4-5 ani de zile) și mai puțin o convingere asupra faptei, vinovăției sau probatoriului. Este drept că, în calitatea noastră de juriști și deci de pasionați și practicieni ai dreptului, ne-am dori să oferim instanțelor de judecată competente cât mai multe ocazii pentru a analiza practicile sau concluziile Consiliului Concurenței, pentru ca analizând instanțele să poată avea oportunitate și de a cenzura practicile sau concluziile autorității naționale de concurență care nu se ridică la nivelul standardului de probă european. Ca atare, din perspectiva avocatului specializat în dreptul concurenței, procedurile de recunoaștere nu reprezintă întotdeauna o modalitate preferabilă de gestionare a unei investigații, pentru că nu oferă societăților investigate posibilitatea de a aduce explicații alternative ale comportamentelor analizate și prezintă riscul că se pot transforma, din perspectiva societăților investigate, în proceduri utilizate strict din considerente financiare, de eficientizare a costurilor. În orice caz, având în vedere modificările aduse recent Instrucțiunilor de individualizare în ceea ce privește procedura recunoașterii, ne așteptăm ca incidența recunoașterilor să scadă în perioada următoare, mai ales din moment ce recunoașterile ar trebui de acum să fie realizate de către operatorii economici mult mai aproape de momentul declanșării investigației pentru a genera o reducere semnificativă ori maximă a amenzii, în condițiile în care într-o etapă incipientă a investigației operatorii economici investigați nu cunosc, de cele mai multe ori, suspiciunile autorității de concurență ori materialul probator la un nivel suficient de detaliu care să le permită luarea unei decizii cu privire la procedura recunoașterii”, explică Otilia Vîlcu.

GN&P are echipă specializată în litigii

Atunci când clientul alege să merargă în instanță, GN&P dispune de toate pârghiile necesare pentru sprijinirea acestuia.

Echipa de avocați GN&P specializați în litigii are o vastă experiență practică de asistare și reprezentare a clienților inclusiv în cauze de contencios administrativ, de contestare a deciziilor Consiliului Concurenței în fața instanțelor de judecată competente (acțiuni în anulare, suspendare a deciziilor Consiliului, contestații la executare ori formularea de întrebări preliminare către instanțele europene). Echipele de avocați GN&P  specializate în concurență și în litigii de concurență lucrează într-o strânsă colaborare și oferă servicii integrate de asistență juridică și reprezentare a clienților pentru a putea identifica soluții pragmatice și inovatoare pentru situațiile litigioase ale clienților săi, la un înalt grad de profesionalism și cu cele mai bune rezultate.

„Observăm că în ceea ce privește menținerea în instanță a soluțiilor dispuse de către Consiliul Concurenței prin deciziile sale, autoritatea de concurență se bucură de un procent ridicat de succes în fața judecătorilor în ceea ce privește menținerea soluției de constatare a faptei reproșate, fiind destul de rare acele situații în care instanțele de judecată dispun anularea în integralitate a deciziei Consiliului Concurenței. Ca atare, avocații specializați în litigii de concurență au învățat de-a lungul timpului să contabilizeze succesul în fața instanțelor de judecată în cauze de concurență nu doar prin raportare la anularea deciziilor autorității, cât și cu privire la reducerile substanțiale ale amenzilor inițial dispuse prin decizii ale autorității, pe care instanțele de judecată înțeleg să le reducă semnificativ (uneori chiar și cu procente de până la 90%) pentru argumente legate de proporționalitate ori de nerespectare a standardului de probă etc. În acest sens, avocații GN&P se bucură de o rată ridicată de succes cu privire obținerea de reduceri ale amenzilor în fața instanțelor de judecată. Mai mult, în ultimul timp se poate observa la nivelul Curții de Apel o tendință de deschidere și înspre anularea deciziilor atunci când probatoriul nu este suficient de puternic, ori garanțiile procedurale nu au fost respectate sau operează prescripția dreptului de a efectua investigații ori de a impune sancțiuni”, subliniază Partenerul GN&P.


Industrii vulnerabile, în care regulile de concurență sunt asimilate cu o mai mare dificultate

În mediul economic există o serie de industrii vulnerabile în fața Consiliului Concurenței, din cauza faptului că regulile de concurență se propagă sau sunt asimilate cu o mai mare dificultate. Problemele pleacă de la structura sau fragmentarea pieței respective. În această categorie, cu un număr foarte mare de operatori economici activi pe piață, se înscrie sectorul comercializării de pachete și servicii turistice. De altfel, această industrie a fost deja verificată de autoritatea de concurență, investigația fiind finalizată în anul 2018.

„Pentru asemenea situații concrete, este relevant că autoritatea de concurență are un rol activ în popularizarea regulilor de concurență în astfel de piețe, cu scopul prevenirii practicilor anticoncurențiale pe piață, spre exemplu, prin elaborarea de ghiduri de conformare cu regulile de concurență. Pe lângă ghidurile de conformare cu regulile concurenței la nivelul fiecărei întreprinderi, recent, autoritatea de concurență a făcut public (la începutul acestui an) și Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență de către asociațiile de companii, în scopul de a crește gradul de conștientizare și respectare a normelor aplicabile și în vigoare din domeniu”, precizează Otilia Vîlcu.

Avocatul amintește că, înainte de apariția stării de urgență și menținerea stării de alertă pe teritoriul României, autoritatea de concurență a inițiat demersuri practice de propagare și promovare a regulilor din domeniul concurenței prin Caravana de concurență, pentru mediul de afaceri. „Având în vedere necesitatea de adaptare rapidă la condițiile economice și sanitare existente și, totodată, de potențialul benefic al acestui proiect asupra mediului de afaceri, în viitor ar fi util ca desfășurarea unor astfel de tipuri de acțiuni să aibă loc inclusiv în mediul online. În orice caz, având în vedere Ghidul de conformare cu regulile de concurență dedicat asociațiilor de întreprinderi, astfel cum a fost publicat recent de către autoritatea de concurență, considerăm că este cu atât mai important rolul pe care fiecare asociație de profil în are pe piață și anume plasarea acestora într-o poziție din care asociațiile s-ar putea implica în mod activ în asigurare promovării regulilor de concurență și a conformării membrilor săi cu regulile de concurență, inclusiv prin implementarea la nivelul asociației de profil a ghidurilor și a organizării de seminare specializate de dreptul concurenței, spre exemplu”, arată expertul în Concurență.

Mediul economic trebuie să aibă în vedere faptul că Dreptul concurenței face parte din categoria acelor domenii în care conceptele și principiile aplicabile sunt complexe și necesită de cele mai multe ori profunzime în analiza juridică / economică din partea operatorilor economici.

În acest context, poate fi mai dificil pentru întreprinderile mici și mijlocii să dispună de resursele interne necesare pentru a se asigura de o conformare corespunzătoare și completă cu regulile de concurență, mai ales în situațiile în care piețele evoluează rapid.

„Cu toate acestea, în ultima vreme, din experiența noastră, este din ce în ce mai rar ca o întreprindere, indiferent de dimensiunea acesteia, să fie complet străină de reglementările din domeniul concurenței aplicabile activităților lor, ceea ce denotă că acțiunile de prevenție și promovare în rândul întreprinderilor a regulilor de concurență sunt utile și continuarea lor ar trebui să reprezinte o prioritate, fie că sunt realizate de către asociații profesionale, de către autoritatea de concurență ori direct la nivel intern de către operatorii economici”, susține Partenerul GN&P.
 

 

Serviciile complexe sunt asigurate de o echipă de profesioniști de top


Echipa de concurență a GN&P este formată din avocați profesioniști cu o vastă experiență în domeniu, care se bucură de o reputație excelentă la nivelul pieței, asistând și reprezentând de-a lungul anilor importanți operatori economici care activează pe piețele analizate de către autoritatea de concurență.
Activitatea echipei de concurență este coordonată de către Otilia Vîlcu, care începând cu data de 1 ianuarie 2021, a fost cooptată în calitate de partener GN&P – coordonator al practicii de concurență, cu implicarea Manuelei Guia în calitate de partener coordonator GN&P.

Din rolul de coordonator al echipei de concurență GNP, compusă la acest moment dintr-un număr de opt avocați experimentați dedicați practicii de concurență, care au fost implicați în mod constant în cursul carierei lor în toate etapele procedurale ale investigațiilor Consiliului Concurenței, precum și în proiecte complexe de asistență cu privire la diverse analize concurențiale, ori de conformare și compliance intern, Otilia Vîlcu are toată încrederea că împreună cu colegii săi vor reuși să consolideze și să dezvolte în continuare o practică de concurență de excepție, pe măsura talentului și ambiției echipei GNP, creând pentru clienții firmei soluții și servicii juridice integrate, prin asigurarea de sinergii constante între echipele de avocați GNP specializați în concurență, litigii, regulatory pharma, GDPR și telecom etc.

„Privind spre viitor, mi-am propus ca GNP să continue să fie prezentă în cele mai importante investigații ale Consiliului Concurenței, să continue să primească mandate privind analize referitoare la măsuri de ajutor de stat, și, un alt proiect drag mie, mi-am propus să dezvoltăm programul de compliance în dreptul concurenței, implementând structuri organizatorice eficiente și abordabile la nivelul clienților noștri pentru a le permite acestora ca personalul lor să fie în măsură să prevină și să gestioneze în mod corect orice situație ce ar putea prezenta un eventual risc de faptă anticoncurențială”, declară Partenerul GNP.

Otilia Vîlcu menționează faptul că pentru avocații de concurență, specializați în asistarea clienților pe parcursul tuturor etapelor procedurale ale unei investigații, momentul declanșării investigației urmat de etapa desfășurării inspecției inopinate este unul extrem de important.

În experiența avocaților GNP, pe tot parcursul inspecției inopinate este foarte importantă buna colaborare cu inspectorii de concurență, cu luarea în considerare, bineînțeles a respectării tuturor drepturilor procedurale ale întreprinderii inspectate (acest lucru se traduce inclusiv prin faptul că o echipă de avocați GNP va asigura asistarea clienților pe tot parcursul inspecției inopinate și se va asigura că inspecția se desfășoară cu respectarea limitelor acesteia – așa cum rezultă din documentele înmânate reprezentanților întreprinderii înainte de începerea efectivă a inspecției, respectiv ordin de investigație, ordin de inspecție, autorizația judecătorească emisă de judecătorii Curții de Apel București etc.).

„În practică, asta înseamnă că echipa de avocați GNP se va asigura că pe parcursul inspecției inopinate nu sunt vizualizate sau ridicate documente sau informații care nu se încadrează în obiectul sau perioada investigației, documente care sunt acoperite de privilegiul legal avocat – client sau informații care sunt de natură strict personală și prin urmare nu pot face obiectul unei inspecții inopinate și nu ar putea aduce nicio utilitate practică pentru analiza cazului. În experiența noastră, inspecțiile inopinate ale Consiliului Concurenței ar putea fi urmate, atunci când volumul de informații identificat la sediul întreprinderii inspectate este unul semnificativ de mare, de inspecții forensic IT, care presupun realizarea unei copii fidele a unităților de stocare a datelor și sigilarea acestora în vederea continuării inspecției prin intermediul procedurii forensic IT la sediul autorității de concurență, după desigilarea clonei în condițiile legii. În activitatea noastră, am reprezentat în repetate rânduri clienți pe parcursul unor astfel de proceduri forensic la sediul Consiliului Concurenței care au durat de la câteva săptămâni chiar și până la 3 – 4 luni. Pentru a se adapta la această realitate, GNP dispune de toate resursele necesare (inclusiv tehnice – de forensic IT) pentru asistarea și instruirea clienților atât cu privire la comportamentul corect ce ar trebui adoptat de către angajații unei întreprinderi într-o astfel de situație, cât și cu privire la efectuarea unei radiografii a probatoriului ridicat în urma finalizării inspecției inopinate sau inspecției forensic IT”, explică profesionistul GN&P.

Proiecte majore soluționate cu ajutorul servicii juridice complexe oferite de GN&P

Cu o practică puternică în zona de concurență, GN&P s-a implicat în foarte multe proiecte majore care au vizat o serie compexă de servicii juridice.

Echipa de avocați s-a ocupat de asistarea si reprezentarea eficientă a clienților GN&P in legătura cu investigații de anvergură, care au fost finalizate de către autoritatea de concurență la sfârșitul anului trecut (precum investigația pe piața leasingului financiar, investigația pe piața achizițiilor de masa lemnoasa din Romania, investigația cu privire la activitatea producătorilor si distribuitorilor de utilaje agricole etc.), prin redactarea observațiilor la rapoartele de investigație, prezentarea și susținerea apărărilor în timpul audierilor în fața Plenului Consiliului Concurenței.

De asemenea, experții au asigurat asistarea si reprezentarea clienților în proceduri de notificare a concentrărilor economice și de obținere într-un timp cât mai scurt a autorizării din partea autorității de concurență, dar și asistarea si reprezentarea clienților pe parcursul procedurilor desfășurate în fața Consiliului Concurenței și Comisiei Europene pentru solicitarea aprobării unor masuri de ajutor de stat în vederea reparării prejudiciilor cauzate de pandemie, în baza Cadrului Temporar al Comisiei Europene sau a altor reguli de ajutor de stat, până la obținerea aprobării măsurii de ajutor de stat.

Alt proiect major a vizat asistarea clienților GN&P în legătură cu proiecte complexe de conformare internă cu regulile de concurență, organizare de webinarii specializate și pregătirea materialelor necesare, revizuirea politicilor interne și/sau a cadrelor contractuale existente etc.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.