Ce proiecte i-au ținut ocupați pe avocații DLA Piper Dinu din practica de Concurență. Echipa locală a participat la efortul rețelei internaționale de a dezvolta Aiscension, un instrument care permite evaluarea expunerii la risc

Munca avocaților axați pe Dreptul concurenței nu a fost influențată de pandemie. Experții DLA Piper Dinu lucrează împreună cu clienții firmei - atât departamente juridice, cât și din alte segmente, precum management, comercial, de afaceri etc. - formând practic o echipă în cadrul căreia membrii soluționează împreună orice problemă care ține de acest domeniu. Avocații se declară privilegiați, având în vedere că au avut posibilitatea de a participa cu sfaturi juridice la proiecte inovatoare și la implementarea unor soluții care au necesitat experiența lor integrată.

Succesul proiectelor de Dreptul concurenței se bazează foarte mult pe relația pe care consultanții o au cu firmele pentru care lucrează. O bună colaborare este un pas important către o soluție eficientă.
Ultimul an nu a făcut excepție de la această regulă, echipei DLA Piper Dinu fiindu-i încredințate de către clienții tradiționali, dar și de către clienții noi, proiecte diverse care au necesitat soluții ingenioase.

În consecință, avocații și-au desfășurat în continuare munca într-un ritm susținut, existând multe perioade în care volumul de activitate a crescut simțitor fie pentru că au existat investigații ale Consiliului Concurenței, care au fost finalizate și în care experții DLA Piper Dinu au acordat asistenţă clienților firmei, fie ca urmare a unor tranzacții, care au necesitat asistenţă specializată pe partea de concentrări economice, fie ca urmare a unor proiecte complexe, care au fost încredințate avocaților de către clienți în sectoare economice variate.
De altfel, DLA Piper Dinu a debutat cu dreptul în 2020, având în vedere că practicii de Concurență i s-a alăturat un nou specialist. Răzvan Pele este un avocat experimentat în acest domeniu, care de-a lungul celor 14 ani de activitate a dezvoltat o experiență remarcabilă în toate tipurile de proiecte de Dreptul concurenţei.  

Pandemia nu a oprit motoarele Consiliului Concurenței

Pandemia nu a oprit motoarele Consiliului Concurenței, avocații DLA Piper Dinu menționând faptul că anul 2020 a fost unul „de vârf” pentru această instituție ca urmare a nivelului amenzilor aplicate. Anul trecut au fost finalizate 13 investigații de către autoritatea de concurență și au fost aplicate sancțiuni în valoare de 400 de milioane de lei.


„Dacă în anul 2020 am observat atenția Consiliului Concurenței îndreptându-se spre finalizarea unora dintre investigațiile în curs (comercializarea de mașini, utilaje și echipamente specializate agricole, servicii financiare, lemn, comerț online, reabilitarea străzilor, transport public de pasageri), anul 2021 a adus declanșarea unor investigații noi concomitent cu un ritm crescut de realizare a inspecțiilor inopinate, cu respectarea măsurilor sanitare aplicabile. În 2020, am observat o aplecare a Consiliului Concurenței pe aspectele specifice legate de instituirea stării de urgență și măsurile legislative care au fost avute în vedere, fiind realizate studii și analize cu privire la alimente, echipamente medicale de protecție, vaccinuri antigripale sau teste privind detectarea îmbolnăvirii cu COVID-19. De asemenea, chiar dacă autoritatea de concurență s-a arătat deschisă către anumite demersuri, justificate de șocul economic produs de pandemia COVID-19, a urmărit în același timp, poate și mai atent, comportamentul companiilor pentru a evita angajarea în practici abuzive sau de tip cartel.”, explică Livia Zamfiropol, Partner, Head of Competition DLA Piper Dinu.

În ceea ce privește ajutoarele de stat, avocatul subliniază faptul că s-a evidențiat proiectul prin care DLA Piper Dinu a reprezentat un client în legătură cu o măsură de ajutor de stat acordată de Parlamentul României unui concurent al clientului, caz care a generat multă atenție din partea opiniei publice și a presei.

„Așa cum a anunțat și Consiliul Concurenței, anul 2020 a fost un an dinamic din perspectiva investigațiilor finalizate și a amenzilor aplicate. Nu am văzut o modificare semnificativă a nivelului de activitate din partea autorității de concurență. Am apreciat deschiderea spre o colaborare mai degrabă în mediul online (inclusiv audieri care au fost organizate prin sistem de videoconferință), deși au fost și situații în care a fost necesară prezența la sediul Consiliului Concurenței.”, punctează Livia Zamfiropol.

Inspecțiile inopinate nu au lipsit, profesioniștii DLA Piper Dinu având astfel de evenimente în care au asistat atât clienți existenți cât și clienți noi care au recurs la serviciile firmei de avocatură.

Firmele nu au lăsat garda jos nicio secundă și nu s-au relaxat în privința regulilor de concurență. „Clienții noștri sunt la fel de atenți în ceea ce privește regulile de concurență, respectarea legii find parte din cultura internă, atât pentru companiile multinaționale cât și pentru companii locale. Am avut clienți pentru care am susținut sesiuni de training pentru a asigura o diseminare continuă a regulilor de concurență în cadrul programelor interne de conformare cu legea concurenței, mai ales în condițiile în care și Consiliul Concurenței a emis un Ghid privind conformarea cu regulile de concurență de către asociațiile de întreprinderi (publicat în formă finală la începutul anului 2021) și un Ghid privind înțelegerile verticale.”, arată Alina Lăcătuș, Partner DLA Piper Dinu.

Proiecte în toate domeniile economice


Proiectele în care echipa DLA Piper Dinu a lucrat și lucrează vizează toate domeniile din economie. Avocații au primit din partea clienților din anumite sectoare cereri de asistență în vederea prevenirii unor posibile practici de concurență neloială – în special denigrare, deturnare de clientelă prin folosirea de secrete comerciale sau alte tipuri de practici care contravin uzanțelor cinstite și principiului bunei-credințe. De asemenea, au în lucru mandate în care se observă o corelare strânsă între legislația din domeniul concurenței neloiale cu cea din domeniul audio-vizualului.  

„Am văzut că la nivelul anului 2020 cele mai frecvente tipuri de fapte cu potențial de concurență neloială analizate de către Consiliul Concurenței au fost în sfera denigrării unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/ angajatul său de informații care nu corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele și deturnării clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/ reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectivă întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției și a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi în sectoare dintre cele mai diverse: comerț (de exemplu amenzi aplicate în comerțul cu piese auto), produse chimice, pachete turistice, produse de  birotică, produse alimentare, produse metalice), lucrări de construcții, instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, producția de software, servicii (de exemplu, de pază, monitor schi)”, menționează Alina Lăcătuș.

Avocatul amintește faptul că, în general, firma de la București a avut proiecte cu echipe de concurență din alte birouri DLA Piper, în special tranzacții multi-jurisdicționale, dar și cazuri de investigații sau cereri de întrebări preliminare adresate Curții Europene de Justiție.

De asemenea, biroul din România a susținut eforturile colegilor din rețeaua internațională DLA Piper de a dezvolta un instrument care să vină în sprijinul clienților pentru detectarea unor eventuale probleme de concurență în mod preventiv, cât și pentru a sprijini strategia în cazul unei investigații declanșate de către o autoritate de concurență. În acest sens, Aiscension este un instrument care permite evaluarea expunerii la risc, fiind bazat pe algoritmi de procesare a volumelor mari de informații și fiind dezvoltat pentru a învața în mod continuu.

În plus, echipa de Concurență lucrează umăr la umăr cu echipa de Corporate M&A pe toate tranzacțiile, indiferent că asistă vânzătorul sau entitatea achizitoare, astfel încât să poată creiona de la început aspectele care necesită atenție pe partea de concurență și să analizeze strategic fiecare pas al tranzacției.

„Colaborăm, de asemenea, cu colegii noștri din rețeaua internațională a birourilor DLA Piper pe tranzacții multi-jurisdicţionale. Dacă în prima jumătate a anului 2020, am văzut un ritm de lucru mai redus pe partea de tranzacții (decurgând din pandemia COVID-19) și, implicit, muncă de concurență legată de acestea (un proiect de remarcat fiind autorizarea concentrării economice constând în achiziția controlului unic a Greenwee International și indirect a Abris CEE Mid-Market Fund II LP asupra Eltex Recycling), începând cu a două jumătate a anului 2020 numărul tranzacțiilor pe care am sfătuit clienții din perspectiva implicațiilor de concurență a crescut considerabil (atât în zona de tehnologie, medicamente, IT, bunuri de larg consum, telecomunicații etc.). Unul dintre proiectele pe care le putem menționa este tranzacția în urmă căreia Romanian Business Consult a dobândit controlul unic asupra ROPECO București, în care am asistat compania ROPECO și pe actionarii acesteia.”, subliniază Livia Zamfiropol.

În ultimul an, clienții DLA Piper le-au încredințat avocaților de Dreptul Concurenței proiecte în sectoare variate ale economiei, dar și cu tipuri de implicații diverse – de la partea de prevenție și asigurare a conformării cu legea concurenței până la strategie pe parcursul investigațiilor autorității de concurență pentru a identifica argumente în vederea închiderii investigațiilor fără aplicarea de amenzi sau pentru a reduce nivelul amenzii aplicate. De asemenea, consultanții au sfătuit clienții cu privire la ajutoare de stat.

„În ultimul an, aproximativ 15 – 20% din activitatea firmei a fost acoperită de către practica de Dreptul Concurenţei”, apreciază Alina Lăcătuș.


Către ce sectoare se îndreaptă atenția Consiliului Concurenței


În perioada următoare este așteptătă o intensificare și mai accelerată a activității Consiliului Concurenței. Unul dintre sectoarele prioritare anunțate de către autoritatea de concurență este cel al energiei, mai ales în contextul liberalizării pentru consumatorii casnici a piețelor gazelor naturale și energiei electrice și al impactului asupra comportamentului societăților în acest nou context.

 „În general, sectoarele care au impact asupra bunăstării consumatorilor (cum este sănătatea, energia, serviciile financiare) au fost predilect în atenția Consiliului Concurenței. De altfel, anual, autoritatea de concurență publică un raport privind sectoarele cheie ale economiei, raport care dă o imagine bună asupra zonelor sensibile în care autoritatea ar putea interveni”, susține Alina Lăcătuș.

La rândul său, Livia Zamfiropol spune că se observă din ce în ce mai multă atenție din partea Consiliului Concurenței cu privire la posibile înțelegeri între companii concurente (din diverse sectoare) în cadrul licitațiilor, al asociațiilor profesionale.

„Dacă ponderea în ultimii ani a tipurilor de practici investigate de către Consiliul Concurenței a fost majoritară în sfera cartelurilor și a abuzurilor de poziție dominantă, vedem o întoarcere a atenției Consiliului Concurenței și către practicile anticoncurențiale la nivel vertical, în tendința și cu focusul Comisiei Europene și în contextul revizitării regulamentului European în acest domeniu. De asemenea, credem că un impact mare asupra cazurilor care vor atrage atenția Consiliului Concurenței va fi generat de implementarea la nivelul autorității a Platformei BigData preconizată a avea loc la sfârșitul anului 2021. Această platformă va permite analize avansate asupra întregului volum de date, efectuarea de corelații pe baze predictive între acțiuni și evenimente de la care să se poată efectua detectarea automată a unor suspiciuni de încălcare a legislației în domeniul concurenței de către întreprinderile care activează pe piețele din România pe 5 paliere: cartel screening, licitații trucate, investigații sectoriale, concentrări economice și legături structurale și comerciale între întreprinderi.”, precizează avocatul.


Ce solicitări au avut clienții DLA Piper


Clienții DLA Piper care au avut nevoie de sprijinul echipei de Dreptul concurenței au venit cu solicitări diverse.

De exemplu, au cerut training-uri pentru diseminarea regulilor de concurență sau politici comerciale și sisteme de distribuție sau modele de afaceri noi.

De asemenea, au avut nevoie de asistență în elaborarea și negocierea contractelor comerciale sau de asistență pe parcursul investigațiilor autorității de concurență  – inclusiv din punct de vedere strategic pentru a identifica argumente în vederea închiderii investigațiilor fără aplicarea de amenzi sau pentru a reduce nivelul amenzii aplicate.

Au cerut asistență în inspecții inopinate sau în inspecții forensic (utilizate de obicei atunci când volumul de informații colectate în cadrul inspecțiilor este foarte mare) sau pentru contestarea în instanța a unor acțiuni întreprinse de Consiliul Concurenței.

Mai mult, clienții au solicitat analizarea implicațiilor de concurență în diverse tipuri de tranzacții – indiferent că au vizat active sau acțiuni și abordând inclusiv componentă de siguranță națională (gestionată la acest moment de către CSAT, prin intermediul Consiliului Concurenței) sau pregătirea de politici de conformare cu legislația concurenței – atât la nivelul asociațiilor profesionale cât și la nivelul societăților sau a partenerilor acestora.

Avocații DLA Piper Dinu au fost solicitați și în proiecte vizând ajutoare de stat.
 

 

Echipa de Concurență colaborează cu toate departamentele din firmă


Echipa de Concurență din cadrul DLA Piper Dinu este este formată din doi parteneri - Livia Zamfiropol, coordonatoarea practicii de concurență, și Alina Lăcătuș - împreună cu patru avocați - Bianca Pop, Răzvan Pele, Vadim Barbu și Andrei Gongea -  dedicați proiectelor de concurență specializate pe anumite sectoare.

În general, colaborează cu echipele de Corporate M&A, mai ales în ceea ce privește componenta de Dreptul concurenței aferentă tranzacțiilor în diversele lor forme și structuri și indiferent dacă asistă vânzătorul sau entitatea achizitoare, Litigii și Dreptul muncii, mai ales pe partea de concurență neloială.

Dincolo de toate acestea, avocații din acestă practică sunt oricȃnd deschişi către colaborări cu alte arii de practică şi urmăresc să diversifice cȃt mai mult portofoliul echipei.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.