Echipa de Concurență de la Suciu Popa a asistat un client din energie în legătură cu o plângere la Consiliul Concurenței, determinând modificarea legislației în domeniu. Cum lucrează avocații din această practică și în ce proiecte sunt implicați

Avocații Suciu Popa au avut, în ultimii ani, o activitate constantă în practica de Concurență, atât pe linia asistenței în anchetele sectoriale și investigațiile derulate de Consiliul Concurenței, în privința asistării companiilor în procesul de autorizare a concentrărilor economice, cât și în aspecte de conformitate a activității curente. „O activitate continuă reprezintă o validare a structurii și documentelor fiecărui proiect sau tranzacții în care clienții noștri sunt implicați”, punctează Andrei Georgescu, Partener Suciu Popa.

Munca derulată în acest sector îi determină pe experții Suciu Popa să concluzioneze că, din perspectiva clienților firmei, anul 2019 a stat sub semnul instabilității legislative, fapt care a determinat un comportament imprevizibil al autorităților învestite cu aplicarea legii. „Din acest motiv, am reprezentat clienții într-o serie de plângeri, atât adresate Consiliului Concurenței, cât și Comisiei Europene, menite să restabilească mediul concurențial normal. Trebuie să menționăm că rezultatele acestor demersuri au fost unele de succes, reușind chiar să obținem o intervenție eficace a autorităților de concurență”, explică Vlad Cordea, Managing Associate Suciu Popa.

Referindu-se la aspectele sensibile din punct de vedere concurențial, Vlad Lupașcu, Associate Suciu Popa, amintește că nu sunt în mod obligatoriu evidente, indiferent de anvergura firmei care se confruntă cu acestea. „Am asistat un client, spre exemplu, în cadrul negocierii unui contract care viza externalizarea unei funcții a întreprinderii către un potențial concurent. Deși a fost vorba de societăți de talie internațională, aspectul schimbului de informații comerciale sensibile nu a fost unul evident, mai ales prin prisma faptului că cele două societăți acționau, de principiu, la nivele diferite ale lanțului de distribuție, ele nepercepându-se în mod reciproc drept concurenți. Ca atare, a trebuit să semnalăm problemele și să punem la punct mecanisme contractuale și procedurale pentru a împiedica o posibilă practică anticoncurențială”, explică avocatul.

În acest context, este foarte important ca avocații să atragă atenția asupra aspectelor sensibile, găsind totodată soluții viabile care să nu descurajeze clientul de la atingerea scopului propus. „De aceea, pentru noi o activitate esențială este verificarea fiecărui proiect asupra căruia oferim asistență din prisma respectării regulilor de concurență”, nuanțează Vlad Lupașcu.

 

Munca de zi cu zi a avocaților


Profesioniștii axați pe practica de concurență trebuie să acorde o atenție sporită în cadrul activităților pe care le derulează demersurilor care vizează conștientizarea clientului asupra drepturilor pe care le deține, în mod concret, în raport de decizia de inspecție care i se prezintă în acel moment.

„Este, bineînțeles, de evitat ca personalul clientului să adopte o atitudine ostilă sau obstructivă, însă înțelegerea scopului investigației permite canalizarea inspecției doar către informațiile pe care clientul are obligația să le prezinte. Bineînțeles, activitatea de shadowing este necesară, verificarea informațiilor pe care inspectorii le ridică este obligatorie, însă este esențială capacitarea clientului pentru a participa în mod activ și responsabil la inspecție. Acest scop este mai dificil de îndeplinit în cazul clienților unde există confuzie cu privire la aplicarea regulilor de concurență, apărând deseori impulsul de a oferi orice fel de informații și documente, clientul fiind convins că nu există posibilitatea să fie acuzat de încălcarea legii”, subliniază Andrei Georgescu.

Partenerul Suciu Popa amintește faptul că, în foarte multe cazuri, anchetele sectoriale ale Consiliului Concurenței s-au încheiat cu recomandări extrem de pertinente, care au ușurat activitatea în diverse sectoare economice. „Ca atare, nu putem contesta utilitatea acestor investigații. Cu toate acestea, analizăm cererile Consiliului Concurenței întocmai precum acelea primite în cadrul unei investigații deschise împotriva clientului. Totodată, încercăm să intuim, împreună cu clientul, îngrijorările Consiliului Concurenței pe piață, și realizăm propriul audit al activității pentru a putea oferi explicații ample asupra aspectelor interogate”, detaliază specialistul.

De foarte multe ori, atunci când se confruntă cu o investigație a autorităților de concurență, companiile adoptă „sistemul recunoșterilor”, în speranța unor sancțiuni mai mici. „Recunoașterile sunt utile întrucât conduc la reducerea amenzii, pentru entitatea care realizează un astfel de demers, și înlesnirea activității administrative pentru Consiliul Concurenței. Cu toate acestea, considerăm că recunoașterile nu pot conduce la o îmbunătățire a modului de aplicare a legii decât dacă entitatea care uzează de această procedură, este, în mod real în culpă”, arată Vlad Cordea.

Avocatul își argumentează opinia făcând trimitere la anumite situații (de exemplu investigațiile în domeniul agențiilor de turism) în care firmele sancționate, după recunoaștere și reducerea amenzii, au criticat sever raționamentul pe fond al Consiliului Concurenței, considerându-se total nevinovate. „Din păcate, recunoașterea în astfel de cazuri este determinată, în mod esențial, de practica intanțelor care lasă șanse reduse ca amenda să poată fi contestată sau suspendată cu succes. Totodată, considerăm că întreprinderile care procedează în mod facil la recunoașterea faptei nu iau pe deplin în calcul prejudiciul reputațional atras de o sancțiune, posibilitatea de a răspunde patrimonial și față de clienții lor și, nu în ultimul rând, posibilitatea excluderii lor de la licitații publice ca urmare a încălcării anterioare a regulilor de concurență”, nuanțează expertul Suciu Popa.

 

Tipuri de proiecte


Activitatea echipei de Concurență din cadrul Suciu Popa este împărțită între proiectele din zona de consultanță și cele din zona de litigii. „Totuși, având în vedere colaborarea strânsă pe care o avem cu clienții noștri și faptul că adeseori aceștia ne implică în toate fazele proiectelor pe care le derulează, avem de cele mai multe ori oportunitatea de a asista clientul în structurarea proiectelor în așa fel încât să evite riscuri din perspectiva regulilor de concurență”, explică Andrei Georgescu.

De altfel, practica de Concurență este liantul unor proiecte extrem de variate. În unele mandate, echipa de Concurență s-a aflat în centrul proiectului, în altele a intervenit punctual pentru optimizarea acestuia și verificarea legalității. „Ca proiecte ce au vizat în mod principal dreptul concurenței, putem enumera asistarea unui client din sectorul gazelor naturale, în legătură cu o plângere la Consiliul Concurenței prin care am solicitat restabilirea unui mediu concurențial normal, plângere care a determinat modificarea legislației în domeniu.Totodată echipa noastră de concurență a asistat cu succes un client în notificarea preluării controlului unic asupra unuia dintre cei mai importanti producători și distribuitori de produse lactate, alături de restructurarea contractului de licență cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, din perspectiva noului raport concurențial dintre licențiat și licențiator. De asemenea, am fost alături de unul dintre clienții noștri în procesul de reglementare a serviciilor de transport alternativ, proces ce a pus probleme de concurență atât din perspectiva reglementatorilor, dar și a jucătorilor existenți pe piață ce au contestat în fața instanțelor compatibilitatea modelului de afacere al clientului cu regulile de concurență. Astfel, am asistat doi importanți jucători pe piața din România, în sectorul oil & gas, în legătură cu diverse aspecte de reglementare și concurență, aferente dezvoltării proiectelor în România, inclusiv în legătură cu aspecte legate de concurența în spațiul UE și de aplicare a directivelor și regulamentelor relevante în materie”, declară Vlad Lupașcu.

 

Despre echipa de Concurență de la Suciu Popa


Echipa de Concurență a firmei Suciu Popa este coordonată de Miruna Suciu și Andrei Georgescu și este formată din cinci avocați cu diferite niveluri de senioritate, parte dintre aceștia acoperind exclusiv activități de drept european și dreptul concurenței, iar ceilalți fiind avocați experimentați în litigiile de contencios-administrativ, atât împotriva Consiliului Concurenței, cât și a altor autorități centrale și locale.

De asemenea, firma Suciu Popa implică în mandatele din domeniul concurenței avocați specializați în legislația aferentă domeniului de activitate al clientului, care cunosc particularitățile acestuia și lucrează împreună cu clientul în activitatea curentă.

„Considerăm că ponderea în firmă a avocaților dedicați dreptului european și dreptulului concurenței este unul adecvat, având în vedere că echipa se completează și cu alți avocați specializati pe alte arii de practica (de pildă, drept corporativ și societar, energie și resurse naturale, proprietate intelectuală, litigii), în funcție de particularitățile fiecărui mandate”, precizează Andrei Georgescu.

Practica din domeniul concurenței este una extrem de dinamică, acesta fiind un domeniu ce prevede reguli de tip “catch-all”, ce devin din ce în ce mai relevante în materia noilor servicii ce nu beneficiază de o reglementare specifică.

„Avem, astfel, deja mandate în materia noilor servicii ale societății informaționale, în care regulile de concurență devin din ce în ce mai des un palier complementar de reglementare. De asemenea, anticipăm o relevanță din ce în ce mai mare a regulilor de concurență și în materia protecției datelor cu caracter personal, a utilizării drepturilor de autor în mediul online, etc. Toate aceste elemente conferă echipei de Concurență Suciu Popa o bază foarte solidă, dar și aptitudinea de a genera plus valoare clienților din perspectiva asistenței pe care o acordăm. Dezvoltarea practicii este strâns legată de analiza pe care o facem permanent asupra modului în care evoluează piața, dar și practica Consiliului Concurenței, astfel încăt să fim în măsură să anticipăm evenimentele importante în această arie de practică încă de la momentul când tendințele se manifestă și să putem veni cu soluții juridice suple, adaptate business-ului dar și sigure din punct de vedere al riscurilor pentru clienții noștri”, mai spune Partenerul Suciu Popa.

Echipa cuprinde avocați care acoperă exclusiv activități de drept european și dreptul concurenței, dar se dezvoltă în mod dinamic, în funcție de aria de practică a clientului investigat, respectiv de caracterul contencios al procedurii, având avocați experimentați în litigiile de contencios-administrativ, atât împotriva Consiliului Concurenței, cât și a altor autorități centrale și locale.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.