Raluca Vasilache, Partener TZA: Ghidul autorității de concurență, confirmare a nevoii de continuare a eforturilor de conformare

Publicarea de către Consiliul Concurenței a Ghidului de conformare reprezintă un pas important, întrucât furnizează linii directoare cu privire la modalitatea în care ar trebui să fie realizat un program de conformare. ”În contextul în care relațiile comerciale sunt din ce în ce mai complexe, și politica de conformare necesită un nivel de adaptare adecvat. Astfel, publicarea Ghidului va conduce la o dezvoltare a politicilor de conformare, în mod special în cazul companiilor mai mici, cele mari beneficiind deja, ca regulă, de politici organizate la nivelul grupului.Dar, chiar și în cazul companiilor mari, ghidul poate aduce valoare adăugată.În aceste condiții, se poate anticipa o creștere a solicitărilor de training în domeniul concurenței și de redactare sau actualizare a politicilor de conformare interne aplicate la activitatea specifică a societății”, declară Raluca Vasilache, Partener și coordonatoarea departamentului de dreptul concurenței al Țuca Zbârcea & Asociații.

Chiar dacă este facultativ, nefiind aprobat printr-un ordin și neimplicând anumite sancțiuni pentru nerespectare, Ghidul reprezintă un instrument important pentru mediul de afaceri. În ultima perioadă, autoritatea de concurență este tot mai vizibilă prin prisma sancțiunilor aplicate, prin urmare avocații sunt de părere că se va ține cont de prevederile Ghidului în practică. ”În general, clienții noștri aveau implementate politici de conformare la momentul apariției Ghidului, însă așa cum am precizat anterior, Ghidul poate aduce o îmbunătățire a politicii interne în cazul unora dintre ei”, subliniază Raluca Vasilache.

Importanța programelor de conformare

Partenerul Țuca Zbârcea & Asociații consideră că Ghidul este benefic pentru piață, invocând, în primul rând, importantul său rol de prevenție prin încurajarea implementării de programe de conformare. ”În al doilea rând, implementarea unui program de conformare determină o reducere a amenzii în cazul în care Consiliul Concurenței aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor de concurență, implementarea unui program de conformare fiind, cel puțin pentru moment, calificată drept circumstanță atenuantă. Cel mai probabil, Consiliul va avea în vedere principiile din ghid în cazul stabilirii acordării unei atare reduceri”, adaugă avocatul.

Pentru clienții pe care îi are în portofoliu, echipa Țuca Zbârcea & Asociații a militat întotdeauna pentru implementarea unor programe de conformare personalizate în funcție de industrie și de specificul companiei. „Din această perspectivă, ghidul vine ca o confirmare a nevoii de continuare a eforturilor de conformare, dar și de a dezvolta și îmbunătăți politica în această zonă”, precizează Raluca Vasilache.

În cazul celor ce nu au un program de conformare, implementarea unui asemenea program trebuie să țină cont de specificul fiecărei companii în parte. „Din punctul nostru de vedere, un model copy-paste nu este eficient întrucât pot exista scăpări sau inadvertențe. Avem în lucru pentru anumiți clienți acțiuni ample de audit și îmbunătățire a politicii de conformare”, mai spune avocatul.

De altfel, pentru a atinge țintele propuse, orice program de conformare trebuie să fie adaptat la activitatea efectivă a societății. Prin urmare, este exlusă aplicarea unei rețete universal valabilă pentru toate firmele. ”Desigur, regulile de concurență sunt aceleași și aplicabile universal. Astfel, va exista întotdeauna o secțiune de bază a programului de conformare cu prevederi identice indiferent de industrie (spre exemplu, secțiunea privind interdicția fixării prețului sau partajării clienților cu un concurent). Însă există specificul unor piețe care determină un grad mai mare sau mic de risc de a te afla în încălcarea Legii concurenței, iar particularizarea programului de conformare devine o necesitate”, menționează Partenerul Țuca Zbârcea & Asociații.

În cadrul proiectelor de acest tip pe care le are în lucru, firma de avocatură furnizează consultanță în funcție de specificul companiei, de nivelul la care se află în zona de conformare și de cât dorește să facă în plus. “Un program eficient trebuie să fie personalizat. De aceea, înainte de a implementa un program de conformare trebuie înțelese foarte bine afacerea clientului, mecanismele și procesele interne și identificate persoanele care ar putea, prin acțiunile întreprinse, atrage răspunderea societății. Această etapă necesită interviuri cu echipa de conducere, chiar și un audit juridic (privind contracte și/sau corespondență). Nivelul de analiză va depinde și de bugetul alocat. Ulterior se stabilește un plan de acțiuni ce presupune un training periodic, precum și redactarea unui manual pentru angajați în care aceștia să regăsească linii directoare de comportament și răspunsuri la întrebări frecvente ce pot apărea în practică, stabilirea unei echipe interne și externe de verificare a gradului de conformare, constituirea unor mecanisme interne de alertă și orice alte mecanisme ce ar rezulta din analiza realizată. În linie cu principiile europene, clienții, în special companii multinaționale, dar nu numai, au implementat deja programe de conformare dezvoltate conform Ghidului. Alți clienți au decis extinderea programelor existente după apariția Ghidului”, explică Raluca Vasilache.

Cu siguranță, dorim să continuăm dezvoltarea acestei arii de practică, dar și mai mult, ne dorim să acordăm clienților suport în asigurarea unui comportament conform în ceea ce privește întreaga activitate: contracte, comportamente pe piață, participări la ședințe ale asociațiilor și patronatelor etc. De asemenea, sperăm ca sectorul de M&A să rămână unul efervescent și în perioada următoare, astfel încât să se mențină o nevoie constant ridicată de servicii juridice de specialitate în ceea ce privește operațiunile de concentrare economică supuse analizei Consiliului Concurenței.

Raluca Vasilache, Partener și coordonatoarea departamentului de dreptul concurenței al Țuca Zbârcea & Asociații

Despre clienți, echipă și volumul de muncă

Cu o echipă puternică în practica de Concurență, Țuca Zbârcea & Asociații deține în portofoliul său un număr important de clienți care provin din zone de activitate diferite. Și problematica pentru care acestia solicită servicii de consultanță în materie de concurență diferă, de la acțiuni de prevenție, precum programele de conformare, analize de contracte ori politici comerciale, la asistență în caz de fuziuni și achiziții în vederea aprobării acestora de către Consiliul Concurenței și asistență în cazul investigațiilor Consiliului Concurenței (asistență în caz de inspecții inopinate, asistență pentru furnizarea de răspunsuri la Consiliul Concurenței, formularea de apărări în cazul unor propuneri de sancționare, asistență în proceduri de clemență sau recunoaștere). În cazul unor sancțiuni aplicate de Consiliu, serviciile de asistență se extind și în instanță în cazul în care se contestă decizia de sancționare.

Departamentul axat pe această arie este coordonat de unul dintre partenerii firmei - Raluca Vasilache, dar include și doi avocați Managing Associate (Anca Jurcovan și Andreea Oprișan) ce au atribuții de coordonare de proiecte. Suplimentar, în cadrul echipei există încă doi avocați specializați.

În cazul litigiilor prin care se contestă decizii ale Consiliului Concurenței, echipa de dreptul concurenței colaborează cu echipa de litigii, în special cu Ioana Hrisafi, Partener și membrii echipei coordonate de aceasta.

În ceea ce privește nivelul de sofisticare, trebuie menționat că echipa Țuca Zbârcea & Asociații acoperă întreg spectrul de activități în domeniul concurenței de la programe de conformare, proceduri de audit, asistență în investigații, operațiuni de concentrare economică, precum și în cazuri de ajutor de stat.

Pentru activitatea desfășurată, echipa se bucură de recunoaștere la nivel internațional fiind clasată pe primul loc/în banda 1 de publicații renumite precum Chambers sau Legal500.

În cazul proiectelor locale, competența aparține Consiliului Concurenței. Cu toate acestea, în ultima perioadă, echipa a fost implicată în mod direct și în proiecte ce au fost gestionate în fața Comisiei Europene, un semn de dezvoltare a tranzacțiilor ce au loc pe piața din România.

De asemenea, au fost situații în care echipa de Concurență a depus eforturi pentru a se asigura că legislația în domeniul concurenței este respectată de clienți atunci când se angajează într-o tranzacție de tip M&A.

“Totuși, ca regulă, companiile cu experiență în asemenea proiecte cunosc deja faptul că autorizarea Consiliului Concurenței poate fi necesară, astfel că totul decurge firesc. Ritmul de lucru în cadrul echipei este unul relativ constant și alert, cu o multiplicare a numărului de proiecte de la an la an. Acest fapt se datorează și noilor cazuri deschise de Consiliul Concurenței, respectiv creșterii nivelului de conștientizare a nevoii de conformare cu normele de concurență”, subliniază Raluca Vasilache.

Într-o tranzacție care necesită aprobarea Consiliului Concurenței, Țuca Zbârcea & Asociații lucrează în strânsă legătură cu o echipă internă a clientului.

De exemplu, în cazul în care avocații asistă cumpărătorul, echipa ce se ocupă de procesul de autorizare la Consiliul Concurenței este compusă din avocați Țuca Zbârcea & Asociații ce colaborează cu o echipă internă a clientului formată din membri ai departamentelor juridic, financiar și contabilitate.

“Procedura de notificare a unei operațiuni de concentrare economică la Consiliul Concurenței presupune și completarea unor date din partea vânzătorului și/sau a companiei/afacerii ce se achiziționează. Am sesizat din ce în ce mai multe cereri de suport juridic extern din partea vânzătorilor sau a societăților țintă pentru furnizarea datelor solicitate de partea notificatoare în contextul procedurilor de notificare. Astfel, în prezent se solicită suport juridic pentru procedura de notificare atât de către partea achizitoare, cât și de către vânzător. În ceea ce privește domeniul ajutorului de stat, există cereri de asistență, însă numărul acestora s-a redus în ultimul timp. Nu mai există același nivel de efervescență. Nevoia de suport nu se mai manifestă preponderent în domeniul juridic, ci mai mult în zona economică în privința identificării de posibile scheme de ajutor disponibile și pregătirea documentației pentru accesarea de măsuri de ajutor de stat. În cazul unor măsuri de ajutor de stat ce trebuie notificate Comisiei Europene, obligația de notificare aparține statului/autorității ce acordă ajutorul prin Consiliul Concurenței. Beneficiarul nu are un rol activ în procedură, însă, am avut cazuri în care s-a permis/solicitat beneficiarului să formuleze eventuale propuneri în cadrul procedurii. În consecință, în ultimul timp serviciile de asistență au fost mai mult îndreptate spre această zonă, respectiv suport pentru beneficiari în ceea ce privește formularea de informații către Consiliul Concurenței/autoritatea ce acordă ajutorul de stat în procesul de notificare la Comisia Europeană”, detaliază Partenerul Țuca Zbârcea & Asociații.

În ceea ce privește proiectele, firma a primit în ultima perioadă foarte multe mandate noi, fiind sesizată o creștere a numărului de investigații ale Consiliului Concurenței finalizate prin procedura recunoașterii, ceea ce presupune că părțile care recunosc încălcarea faptei obțin o reducere la amendă între 10% și 30% cu consecința faptului că decizia de sancționare nu va mai putea fi contestată în instanță. ”Totodată, se înmulțesc cazurile în care autoritatea de concurență sancționează nu doar părțile implicate în practica sancționată, ci și alți jucători considerați a avea un rol de tip complice (facilitatori). Nu în ultimul rând, avem în lucru numeroase cazuri ce presupun posibile încălcări ale normelor de concurență în contextul unor schimburi de informații prin asociații”, a declarat avocatul.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.