Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Consal de către Geiger Group România

Consiliul Concurenţei a aprobat tranzacţia prin care Geiger Group România SRL preia societatea Consal SRL, potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă.

Geiger Group România SRL, care aparţine grupului de firme deţinut de familia Geiger din Germania, este o societate de tip holding, care administrează participaţiile Grupului Geiger din România.

Firmele din Grupul Geiger active România execută, în principal, lucrări de construcţii de drumuri, inclusiv reparaţii şi întreţinere, lucrări de construcţii şi reparaţii de poduri, lucrări edilitare de apă şi canalizare, lucrări de construcţii civile şi industriale la cheie.

De asemenea, Geiger Group România SRL pune la dispoziţia companiilor din grup, active în România (Geiger Transilvania SRL şi Geiger Proiecte Construcţii SRL), bunuri mobile şi imobile pe baza contractelor de închiriere, precum şi resursele materiale necesare (pietriş, nisip, balast) în vederea executării lucrărilor de construcţii.

Consal SRL execută, în principal, lucrări de construcţii de drumuri, inclusiv reparaţii, şi lucrări de construcţii de reţele edilitare de apă şi canalizare.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.