Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Balkan Commodities International D.o.o. Beograd preia mai multe companii din Serbia

Consiliul Concurenţei a autorizat operațiunea prin care Balkan Commodities International D.o.o. Beograd preia Granexport d.o.o. Pančevo, Luka-Bačka Palanka d.o.o., Žito-Bačka d.o.o. Kula, precum și unele silozuri și activitatea de comercializare de oleaginoase operate în prezent de Agroglobe d.o.o. Novi Sad, Granexport, Lucka-BP și Žito-Bačka.

Balkan Commodities International D.o.o. Beograd, societate de tip holding înființată în 2021, este prezentă în România prin intermediul companiei Global Grain International S.R.L., specializată în fabricarea uleiurilor și grăsimilor, și al companiei Heliosagri International S.A., care are ca obiect de activitate  închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.

Granexport din Serbia este activă în domeniul producției și comercializării de produse de porumb măcinate pentru consum uman, de produse prelucrate industrial, precum și de materie primă pentru fabricarea de hrană pentru animale.

Zito-Bačka Pancevo, Serbia, realizează produse de morărit.

Luka-Bačka Palanka, care operează un port situat în Bačka Palanka, Serbia, pe fluviul Dunărea, este implicată în furnizarea de servicii portuare și de servicii de transport, dar și în activități de ambalare a îngrășămintelor vrac.

În urma a analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această tranzacție nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.