Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care BERD preia o parte din capitalul social al Vestmoldtransgaz

Consiliul Concurenţei a aprobat operaţiunea prin care Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) preia o parte din capitalul social al companiei Vestmoldtransgaz, a anunţat, miercuri, autoritatea de concurenţă.

În urma acestei tranzacţii, Vestmoldtransgaz SRL va fi deţinută de Eurotransgaz SRL şi BERD.

Eurotransgaz SRL, companie constituită în Republica Moldova, este deţinută de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA. Eurotransgaz SRL desfăşoară activităţi de producere, stocare, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, transport prin conducte, depozitări, precum şi activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

BERD a fost fondată cu scopul de a sprijini tranziţia către economia de piaţă şi promovarea iniţiativei private şi a spiritului antreprenorial în ţările în care este activă. BERD este autorizată de către membrii săi să utilizeze o gamă largă de instrumente financiare, printre care investiţii de capitaluri proprii în întreprinderi din sectorul privat.

Vestmoldtransgaz SRL este operator de transport şi de sistem al gazelor naturale, licenţiat în acest sens în Republica Moldova, fără însă a desfăşura activităţi în prezent.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa româƒnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.