Consiliul Concurenței a finalizat regulamentul privind practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare

Consiliul Concurenței a finalizat regulamentul privind procedura de înregistrare, investigare şi soluționare a sesizărilor ce vizează practicile comerciale neloiale dintre companii în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar.

Regulamentul a fost elaborat în vederea aplicării Legii nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre firme în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar. Acesta stabilește procedura de soluționare a sesizărilor, etapele care trebuie parcurse pentru efectuarea investigațiilor, identificarea abaterilor, precum și modalitățile constatării și, după caz, sancționării practicilor comerciale neloiale.

Totodată, regulamentul aduce clarificări cu privire la semnificația termenilor și expresiilor utilizate pentru identificarea practicilor menționate. De asemenea, este prezentată modalitatea de colaborare dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, co-inițiator al proiectului, și Consiliul Concurenței cu privire la practicile comerciale neloiale instrumentate.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului de aprobare a regulamentului urmează să parcurgă circuitul procesului decizional și va ajunge, pentru avizare, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Regulamentul este disponibil pe site-ul instituției.