Enache (CCR): Încălcările regulilor de concurenţă au consecinţe grave asupra economiei; sancţiunile să transmită un puternic mesaj de descurajare

Preşedintele Curţii Constituţionale, Marian Enache, afirmă că încălcările regulilor de concurenţă generează consecinţe grave atât asupra economiei în ansamblul său, cât şi asupra consumatorilor, iar sancţiunile, pentru a fi eficiente, trebuie să transmită un puternic mesaj de descurajare a contravenienţilor.

"România, ca model de civilizaţie politică, este o democraţie cu o economie de piaţă funcţională în care protecţia concurenţei loiale este un obiectiv de natură constituţională, statul având obligaţia pozitivă de a stabili un cadru legislativ compatibil, echitabil şi echilibrat care să pună în operă această exigenţă constituţională. Deşi Consiliul Concurenţei nu este o entitate reglementată expres prin textul Constituţiei, trebuie să remarcăm faptul că aceasta prevede că organele de specialitate ale administraţiei publice centrale se pot organiza ca autorităţi administrative autonome. O asemenea reglementare constituţională suplă permite legiuitorului să creeze un set de organisme cu atribuţii corespunzătoare pentru aplicarea legii în cele mai importante domenii ale vieţii statale. Un astfel de exemplu este şi Consiliul Concurenţei, care are natura unei autorităţi administrative autonome în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică, şi care a fost înzestrat cu prerogativa de a asigura funcţionarea unuia dintre domeniile fundamentale ale economiei ţării, concurenţa, domeniu consacrat la rang constituţional", a declarat, luni, Marian Enache, la conferinţa anuală "Concurenţa în sectoare-cheie", organizată de Consiliul Concurenţei, potrivit unui comunicat de presă transmis de CCR.

Conform acestuia, Constituţia României prevede în mod expres că economia României este o economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă, iar statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie, dispoziţiile constituţionale neavând o natură proclamativă sau abstractă, ci dimpotrivă, acestea au valoare normativă şi obligatorie pentru autorităţile publice.

"Trebuie să evidenţiem faptul că în jurisprudenţa Curţii Constituţionale economia de piaţă a fost caracterizată drept un concept evolutiv. Curtea Constituţională a observat transformările prin care a trecut societatea românească începând cu anul 1991 şi a subliniat că economia de piaţă este un concept viu, evolutiv, conţinutul său determinându-se în funcţie de situaţia socioeconomică a statului. În acest sens, pe de o parte, statul trebuie să manifeste o atitudine flexibilă în stimularea operatorilor economici în promovarea progresului, în libertatea de a întreprinde şi de a creşte eficienţa, de a acorda posibilitatea cumpărătorilor să aleagă într-o piaţă liberă, care să exprime modalităţile de orientare a acţiunii umane spre satisfacerea sistemului de nevoi şi trebuinţe, iar, pe de altă parte, operatorii economici trebuie să întreprindă fapte de comerţ pentru care au fost autorizaţi, cu respectarea exigenţelor concurenţei loiale", a indicat Marian Enache, adăugând că, în acest cadru de referinţă, intervine rolul major pe care îl joacă instituţia Consiliului Concurenţei, care cercetează şi soluţionează din punct de vedere administrativ încălcările normelor de concurenţă.

"Totodată, observăm faptul că încălcările regulilor de concurenţă produc consecinţe grave atât asupra economiei în ansamblul său, cât şi, în mod direct, asupra consumatorilor şi a celorlalte întreprinderi de pe piaţă, iar pentru a fi eficiente, sancţiunile trebuie să transmită un puternic mesaj de descurajare a contravenienţilor şi să fie într-un cuantum necesar realizării efectului disuasiv", a adăugat preşedintele instanţei constituţionale.

Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate naţională de concurenţă, parcurge, ca de altfel toate instituţiile statului implicate în mecanismul aplicării dreptului UE, un amplu proces de dezvoltare şi consolidare instituţională, menţionează Marian Enache, precizând că aceasta trebuie să se înscrie în ritmul cerinţelor pe care le impune Comisia Europeană, în calitatea sa de garant al normelor UE în materie de concurenţă.

"În acest context, precizăm că stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne este o competenţă exclusivă a UE, potrivit Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. De aceea, este nevoie de o strânsă colaborare atât la nivel naţional, cât şi - mai ales - la nivel european", a mai spus Enache.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.