Procedurile de achiziţie publică a indicatoarelor rutiere nu sunt blocate artificial prin contestaţii

Procedurile de achiziţie publică de mijloace de semnalizare rutieră nu au fost blocate artificial prin contestaţii, în ultimii trei ani, cu toate că există anumite excepţii de contestaţii care au înregistrat perioade lungi de soluţionare, informează Consiliul Concurenţei.

Conform sursei citate, concluzia reiese dintr-o analiză realizată pe piaţa comercializării şi execuţiei mijloacelor de semnalizare rutieră în România.

Astfel, Consiliul Concurenţei a constatat că, în perioada 2019-2021, s-a înregistrat o scădere atât a numărului de contestaţii depuse, cât şi a celui de contestatari.

"Există şi excepţii, la nivel individual, de companii active pe piaţa de lucrărilor de marcaje/indicatoare rutiere care participă la licitaţii, însă cu rate mici de câştig a acestora şi cu număr mai mare de contestaţii", se menţionează în comunicat.

Principalul motiv al reducerii semnificative a ratei contestaţiilor îl reprezintă introducerea obligaţiei achitării unei cauţiuni de 2% din valoarea estimată a procedurii sau a lotului contestat, atât la introducerea contestaţiei la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), cât şi la contestarea deciziei CNSC sau la promovarea acţiunii direct în instanţă.

Cu toate acestea, faptul că firmele pot contesta deciziile CNSC poate avea ca efect prelungirea duratei procedurilor de atribuire, atunci când autoritatea contractantă nu finalizează procedura de atribuire, în urma rezoluţiei favorabile de la CNSC, aşteptând hotărârea finală a instanţei.

Autoritatea de concurenţă a mai constatat că, deşi datele de identificare ale companiilor participante la proceduri de achiziţii publice care au contestat în instanţă o decizie a CNSC sunt disponibile pe portalul www.just.ro, hotărârea motivată instanţei este publicată în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) cu confidenţializarea informaţiilor referitoare la identitatea firmelor.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei consideră că este excesivă confidenţializarea denumirii societăţilor care au fost parte în proces, fiind astfel încălcat principiului transparenţei, ceea ce îngreunează în mod nejustificat accesul terţilor legitim interesaţi la respectivele informaţii (precum eventuali concurenţi activi pe aceleaşi pieţe relevante ai societăţilor contestatare, participante la respectiva procedură de achiziţii, sau actori instituţionali ce urmăresc protejarea unui interes public).

În acest context, autoritatea de concurenţă recomandă modificarea legislaţiei astfel încât să fie publice datele de identificare ale companiile care au contestat rezultatul unei proceduri de achiziţie publică, atât în hotărârile instanţelor de soluţionare a plângerilor, publicate în SEAP, cât şi în deciziile CNSC publicate.

"Reamintim că autoritatea de concurenţă a finalizat cu amenzi cumulate de 6,2 milioane de lei două cazuri de cartel pe piaţa lucrărilor de marcaje rutiere/indicatoare rutiere, două anchete sectoriale ce au privit piaţa construcţiilor de drumuri şi autostrăzi, respectiv pe cea a lucrărilor de modernizare, întreţinere şi reparaţii de drumuri şi străzi din municipiile reşedinţă de judeţ.", se mai precizează în comunicat.

În prezent, autoritatea de concurenţă are în derulare o investigaţie privind un posibil cartel pe piaţa comercializării şi execuţiei mijloacelor de semnalizare rutieră din România.