Piața serviciilor de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu este slab dezvoltată

Piața serviciilor de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu este slab dezvoltată, existând un număr relativ mic de firme care desfășoară aceste servicii, a constat Consiliul Concurenţei în cadrul unei analize derulate pe această piaţă.

Serviciile de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu au ca obiectiv să răspundă dorinței pacienților de a fi îngrijiți în mediul familial, degrevând astfel spitalele de cazurile ce pot fi tratate la domiciliu şi reducând semnificativ costurile serviciilor medicale. Rolul serviciilor de îngrijire la domiciliu este de a contribui la externarea mai rapidă a bolnavilor din spitale și de a preveni internările şi reinternările.

„Există un potențial ridicat de dezvoltare al acestei pieţe, având în vedere că serviciile de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu sunt indispensabile pentru pacienți, și ca urmare, structura și mărimea pieței se pot modifica de la un an la altul, în funcție de finanțarea din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin Casele de asigurări de sănătate şi de intrările capitalului privat în acest sector”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consilului Concurenței.

Deşi în ultimele decenii România se confruntă cu o creștere a numărului de bolnavi care au nevoie de aceste servicii, procentul celor care beneficiază de îngrijiri medicale/pliative la domiciliu este foarte mic.

Comparând nevoia estimată de îngrijiri paliative la nivel de țară cu numărul total de pacienți (oncologici şi non-oncologici) asistați în serviciile menționate, există o acoperire generală de 7,9 %.

În prezent, îngrijirile paliative la domiciliu sunt acordate aproape exclusiv de furnizori privați: servicii gratuite în regim de caritate prin asociații şi fundații, sau servicii cu plata/co-plata prin furnizori de tip SRL sau SA. Exista un singur spital în România (Spitalul Județean Slobozia) care şi-a înființat un serviciu propriu de îngrijiri la domiciliu, deși legislația ar permite dezvoltarea de astfel de servicii pentru bolnavii externați.
În acelaşi timp, serviciile în regim de plată/co-plată sunt mai numeroase decât cele gratuite. De exemplu, în municipiul București, la începutul anului 2018 în contract Casa de Asigurări de Sănătate București erau 43 furnizori de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu (4 fără-profit, 39 cu-profit), în județul Brașov raportul a fost de 4/1.

De asemenea, în anul 2017, serviciile publice de îngrijiri paliative erau prestate doar în județele Bihor, Brașov, Maramureș, Giurgiu şi în Municipiul București, sumele alocate şi decontate pentru această piață fiind extrem de mici, chiar şi în comparație cu piața îngrijirilor medicale la domiciliu (aprox. 0,46%). În 37 de județe nu au fost alocate și decontate sume pentru prestarea acestor servicii.

Cu toate acestea, numărul furnizorilor privați de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu este foarte mic din cauza sumelor insuficiente alocate pentru aceste servicii la nivel judeţean şi, ca urmare, nu există motivaţie de a intra pe aceste pieţe.
Tariful maximal pe zi de îngrijiri paliative la domiciliu este de 105 lei. În tariful pe o zi de îngrijiri la domiciliu sunt incluse costurile materialelor necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire, precum și costurile de transport ale personalului calificat la adresa declarată unde se acordă serviciile de îngrijiri la domiciliu.

Un pacient cronic, imobilizat la pat sau un bolnav de cancer au de cele mai multe ori nevoie de un timp mai îndelungat de îngrijire. Costul îngrijirii nu poate fi acoperit de către pacient, iar Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), în cele mai multe cazuri, nu poate acoperi nici măcar cele 3 luni, din cauza fondurilor insuficiente.

Pentru serviciile de de îngrijire medicală la domiciliu, tariful maximal pe o zi, decontat de CAS, este cuprins între 55 lei şi 75 lei, variind în funcţie de mediu urban/rural şi de tipul de afecţiune.

Costul real zi/pacient în îngrijiri medicale la domiciliu depinde de cheltuieli privind deplasarea la domiciliul pacientului, numărul de deplasări la domiciliul pacientului - numărul de persoane specializate care se deplasează la domiciliul pacientului, - problemele medicale ale pacientului, cantitatea şi felul materialelor sanitare.

Astfel, tariful maximal pe zi de îngrijire, raportat la nevoi și dimensiunea actuală a pieţei, de cele mai multe ori, este neacoperitor, iar metodologia de calcul a tarifului nu reflectă costurile furnizorilor de servicii.
În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că există situaţii în care este îngrădit dreptul pacientului la servicii în timp util, anumite dosare nefiind soluționate prin emiterea deciziei pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, din cauza epuizării fondurilor aprobate pentru această destinație.

Situațiile în care un bolnav încheie un contract în mod direct cu un furnizor privat de servicii de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu sunt rare deoarece costurile nu pot fi acoperite de către pacienți, aceștia fiind în general pensionari cu venituri foarte mici. În același timp, persoanele neasigurate nu au acces la îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, pachetul minimal de servicii medicale neacoperind și aceste servicii.

Cea mai mare parte dintre pacienții care au nevoie de servicii de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu nu știu că au dreptul la această facilitate, fie gratuit prin casa de asigurări, fie prin contract încheiat direct cu furnizorul de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu.

Majoritatea medicilor de familie şi a specialiștilor evită să scrie recomandări şi să informeze pacienții că pot beneficia de acest serviciu deoarce există posibilitatea ca asiguratul să se prezinte la CAS înainte ca medicul emitent să fi transmis recomandarea sub semnatură electronică la CAS, respectiv în aceeaşi zi. În această situaţie, legislația din domeniu prevede că se sesizează structura de control proprie pentru luarea măsurilor ce se impun. Ca urmare, această măsură punitivă de trimitere a Corpului de control afectează considerabil disponibilitatea medicilor de a face recomandări de îngrijiri la domicliu.
Recomandări
În urma derulării analizei, pe piaţa serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu, Consiliul Concurenței a făcut o serie de recomandări pentru dezvoltarea și creșterea concurenței pe această piață.

În condițiile în care sistemul de sănătate din România urmărește raționalizarea şi eficientizarea asistenţei medicale spitalicești şi degrevarea spitalelor cu profil general de cazurile care pot fi asistate în ambulatoriu sau în comunitate/la domiciliu, Autoritatea de concurență recomandă reevaluarea nivelului tarifului maxim pe zi decontat, astfel încât să asigure atât viabilitatea economică a furnizorilor de servicii, cât şi protejarea intereselor utilizatorilor. În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei propune analizarea posibilității de a reloca mai multe fonduri pentru serviciile de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu.

De asemenea, Consiliul Concurenței recomandă Ministerului Sănătăţii creşterea duratei de care bolnavii pot beneficia de aceste servicii, precum şi analizarea oportunităţii includerii acestora în Pachetul minimal.
Piața serviciilor de îngrijiri la domiciliu se va dezvolta dacă beneficiarii vor fi informați cu privire la drepturile lor, iar medicii vor da recomandări tuturor pacienților al căror diagnostic impune efectuarea unor astfel de servicii medicale.

În vederea asigurării transparenţei şi a posibilităţii pacienţilor de a fi informaţi în legătură cu drepturile lor şi de a alege furnizorul, se recomandă Ministerului Sănătății şi Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin Casele de asigurări de sănătate, să impună spitalelor obligativitatea afişării la nivelul fiecărei secţii a listelor cu furnizorii autorizaţi pentru prestarea serviciilor de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, Consiliul Concurenței consideră că trebuie prelungită perioadei în care medicii pot transmite recomandarea pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, astfel încât acestora să nu le mai fie teamă că vor fi sancționați.


Pe lângă serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu există şi activități complementare ale acestora, prestate de furnizori publici ori privați de servicii sociale, fiecare având un cadru de reglementare propriu, Consiliul Concurenței recomandă Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborarea unui cadru de cooperare/reglementare pentru aceste servicii.


Consiliul Concurenţei a derulat o analiză cu scopul de a cunoaște mai detaliat a pieța serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu, prestate în baza unor contracte încheiate direct cu pacienții, la nivelul municipiilor Iași, Constanța, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Timișoara, Satu Mare, Brașov şi București.

Analiza poate fi consultată pe pagina web a instituției, www.consiliulconcurentei.ro.
Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea de sugestii și propuneri. Acestea pot fi transmise prin fax, la numărul 021/405.44.19 prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 18, Ghişeul 3, până la data de 24 aprilie 2019.