ANCOM: Piaţa serviciilor de acces la internet broadband la puncte fixe rămâne concurenţială în România

Piaţa cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă (broadband) la puncte fixe se menţine concurenţială în România şi nu este necesară reglementarea pieţelor de gros corespunzătoare, arată rezultatele unei analize concurenţiale realizate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
 
Autoritatea de reglementare susţine că proiectul de poziţie este rezultatul unei noi analize de piaţă, realizate cu scopul de a reevalua şi, eventual, de a intensifica nivelul de concurenţă pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, prin potenţiale măsuri de reglementare impuse pe pieţele de gros.
 
"Analiza, care a avut în vedere modificările de pe piaţă în perioada 2015 - 2019, nu a evidenţiat existenţa unor probleme concurenţiale care să justifice impunerea de reglementări specifice, la nivelul pieţelor de gros corespunzătoare sau a pieţelor cu amănuntul. Piaţa serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe se menţine concurenţială, în condiţiile în care utilizarea buclei locale la nivelul pieţei de gros este nesemnificativă în România, concluzia ANCOM fiind că nu este necesar a fi impuse reglementări la nivelul pieţelor serviciilor de acces local la puncte fixe şi, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe. ANCOM derulează periodic astfel de analize pentru a asigura o concurenţă efectivă pe piaţă, care să genereze beneficii pentru utilizatorii finali", se arată în comunicatul citat.
 
Conform datelor analizate, România are unul dintre cele mai ridicate grade de concurenţă la nivel de infrastructuri, comparativ cu situaţia din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu un număr de peste 480 furnizori de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în anul 2019, şi cu o structură a pieţei foarte eterogenă.
 
"Piaţa cu amănuntul analizată este dinamică, în continuă creştere, tarifele pentru internetul fix sunt, de regulă, în scădere, în special pentru vitezele de transmisie superioare, în timp ce vitezele de transmisie "best-effort" sunt îmbunătăţite constant, utilizatorii finali fiind mulţumiţi de accesibilitatea şi calitatea serviciilor oferite. Gradul înalt de inovare, care generează o gamă largă de produse şi oferte variate de preţ la un nivel competitiv, reprezintă o altă caracteristică a pieţei din România. De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în special pentru cele cu viteze de transmisie de cel puţin 100 Mbps, sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană", se menţionează în analiza de specialitate.
 
În acelaşi timp, rata de acoperire a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este relativ scăzută, iar "acest lucru este cauzat de factori care nu ţin de piaţa telecom, precum numărul redus de calculatoare personale, respectiv terminale care permit accesul la internet de acasă, la nivel de populaţie, gradul redus de alfabetizare digitală, precum şi nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locuitor, în special în mediul rural".
 
Cadrul european de reglementare în domeniu stipulează că ANCOM urmează să notifice Comisia Europeană, Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene măsurile propuse.
 
Ulterior, Comisia Europeană, OAREC şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii în termen de o lună de la data notificării.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.