Asociația Română de Dreptul Concurenței demarează discuțiile privind noul cadru legislativ în materia acordurilor de distribuție

Asociația Română de Dreptul Concurenței (ARCON) și-a demarat activitatea cu un prim eveniment având ca temă noile modificări legislative privind contractele de distribuție, agenție și franciză care vor intra în vigoare la 1 iunie 2022. La eveniment au fost prezenți atât reprezentanți ai mediului privat, cât și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

Tema în discuție a aprofundat eventualele schimbări ale modelelor de comercializare de bunuri și/sau servicii din perspectiva noului Regulament al Uniunii Europene privind exceptarea pe categorii a unor înțelegeri verticale și a punctat aspecte cheie ale modului în care aceste schimbări vor fi acomodate de practica autorității române de concurență.

“Noile reglementări vor afecta toți jucătorii din teren, indiferent de nivelul de producție sau distribuție la care operează. Aceste noi reguli se vor aplica pentru toate companiile online sau offline cât și pentru furnizorii, clienții, distribuitorii și concurenții acestora și vor avea un efect direct asupra oricărei companii care se folosește de acorduri de distribuție”, a menționat Anca Buta Mușat, președinta ARCON.  

Regulamentul de exceptare pe categorii acoperă toate tipurile de distribuție, inclusiv distribuția exclusivă, distribuția selectivă, distribuția liberă, acordurile de agenție și franciză. Conține de asemenea reguli privind comerțul electronic și adresează și restricții specifice precum fixarea prețurilor, exclusivitatea, restricțiile teritoriale, clauzele de localizare, restricțiile privind clienții, obligațiile de neconcurență și alte aspecte similare. Orientările privind acordurile verticale sunt îndrumări elaborate de către Comisia Europeană în considerarea prevederilor Regulamentului, menite a ghida companiile pe parcursul procesului de evaluare a compatibilității acordurilor verticale la care sunt parte cu noile cerințe legislative.

Asociația ARCON a fost înființată pentru a acționa ca un hub/incubator unde membrii pot studia și dezbate evoluțiile legislative și practicile comerciale naționale, europene și internaționale în domeniul dreptului concurenței, inclusiv în ceea ce privește intersecția acestuia cu dreptul concurenței neloiale și cu dreptul proprietății intelectuale. Prin promovarea schimbului de idei și experiențe între toți profesioniștii interesați de acest domeniu de drept, asociația dorește să creeze un forum imparțial de dezbatere și să creeze cunoștințe valoroase pe orice subiect de interes pentru domeniu, pentru a promova o aplicare și o interpretare echitabilă și echilibrată a dreptului concurenței care să servească interesele consumatorilor, ale mediului de afaceri și ale publicului larg.

Pot adera la ARCON persoanele interesate  dintr-o gamă variată de medii profesionale: magistrați, avocați, consilieri juridici, funcționari publici, cadre universitare, consilieri în proprietate industrială, economiști, experți în comerț, studenți.

ARCON este, de asemenea, afiliată Ligii Internaționale de Drept al Concurenței (LIDC), o asociație internațională fondată în 1930, axată pe studiul dreptului concurenței, dreptului proprietății intelectuale și dreptului concurenței neloiale. În această calitate, membrii asociați ai ARCON devin și membri ai Ligii Internaționale de Drept al Concurenței, calitate în care pot participa la evenimentele organizate de Ligă sau celelalte grupuri naționale afiliate acesteia.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.