Departamentele juridice din cadrul companiilor pot juca un rol crucial în asigurarea conformității și protecției în domeniul concurenței. De vorbă cu Laura Rudnyanszky, Chief Legal Officer (CLO) - Teleperformance Romania

Autoritatea de Concurență este una dintre cele mai active instituții din România, iar firmele trebuie să fie atente la cea mai mică schimbare care poate interveni și duce la o eventuală încălcare a legislației din acest domeniu. Companiile mari au dezvoltat sisteme menite să le ofere cea mai bună protecție, iar departamentele juridice pe care le au sunt implicate direct în operațiunile care vizează respectarea cadrului legal din sectorul concurenței. Laura Rudnyanszky, Chief Legal Officer (CLO) - Teleperformance Romania, este de părere că departamentele juridice din cadrul companiilor pot juca un rol crucial în asigurarea conformității și protecției în domeniul concurenței. „Aceste departamente au avantajul cunoașterii profunde a afacerii interne, a strategiilor și a culturii organizaționale, ceea ce le permite să identifice și să abordeze problemele specifice de concurență într-un mod adaptat contextului specific al companiei”, motivează avocatul.

Cu toate acestea, în funcție de complexitatea și amploarea problemelor legate de concurență, este adesea benefic să se apeleze și la serviciile unor firme specializate în dreptul concurenței. Laura Rudnyanszky consideră că firmele de avocatură cu expertiză în acest domeniu pot aduce o perspectivă externă, o experiență vastă și un nivel înalt de specializare, completând astfel expertiza și resursele departamentelor juridice interne.

„Colaborarea între departamentele legale interne și firmele de avocatură poate constitui o abordare eficientă. Departamentele interne pot coordona strategia generală și asigura o comunicare eficientă cu firma de avocatură, care poate aduce cunoștințe specializate, investigații și asistență cu privire la aspectele complexe ale dreptului concurenței. Astfel, combinația dintre expertiza internă a departamentelor de legal și sprijinul specializat din partea firmelor de avocatură poate oferi cea mai bună protecție și asigura conformitatea cu regulile și standardele din domeniul concurenței”, punctează interlocutoarea BizLawyer.
Principalele tendințe din domeniul concurenței


Ultimul an a adus în domeniul practicii dreptului concurenței câteva tendințe semnificative. Printre ele se remarcă înăsprirea legislației și reglementărilor. Laura Rudnyanszky atrage atenția că mulți factori, inclusiv globalizarea economiei și tehnologia rapidă, au determinat autoritățile de reglementare să revizuiască și să înăsprească legislația concurențială pentru a face față noilor provocări. Aceasta poate include actualizări ale definițiilor de practici anticoncurențiale, ale standardelor de aplicare și ale sancțiunilor.

O altă tendință remarcată este focusul crescut asupra conformității și ghidurilor de conformare. „Companiile sunt tot mai preocupate de asigurarea conformității cu legile și reglementările privind concurența. Autoritățile de reglementare și organizațiile relevante au publicat ghiduri și resurse pentru a ajuta companiile să înțeleagă mai bine cerințele și să îmbunătățească respectarea acestora”, precizează CLO-ul Teleperformance Romania.

Totodată se constată o creștere a investigațiilor și amenzilor, având în vedere că autoritățile de concurență par să fie mai proactive în identificarea și investigarea încălcărilor legate de concurență. Iar această atitudine poate duce la amenzi mai mari și la mai multe investigații în diverse sectoare și piețe.

Ultimul an a adus și mai multe investigații pe orizontală, în contextul în care autoritățile par să se concentreze mai mult pe investigarea practicilor anticoncurențiale care afectează mai multe piețe sau industrii, subliniind importanța controlului și prevenirii consolidărilor excesive sau a practicilor anticoncurențiale care ar putea distorsiona competiția în mod semnificativ.

De asemenea, se observă o activitate mai sofisticată a inspectorilor de concurență. Aceștia au adoptat tehnologii și metodologii mai avansate pentru a investiga și monitoriza comportamentul anticoncurențial. Analizele de date, inteligența artificială și algoritmi sofisticați sunt folosiți pentru a identifica modele și tendințe în comportamentul pieței.

„În același context aș indica și influența în creștere a avertizorilor de concurență. Avertizorii (whistleblower-ii) joacă un rol tot mai important în dezvăluirea practicilor anticoncurențiale. Legislația protejează și încurajează avertizorii de concurență să furnizeze informații privind încălcările legate de concurență, contribuind astfel la detectarea și investigarea practicilor ilicite. De asemenea, am observat că există un sistem de recunoaștere mai dezvoltat. Autoritățile de reglementare recunosc din ce în ce mai mult importanța programelor de conformitate (compliance) în organizații. Companiile care implementează programe robuste de conformitate și cooperare activă cu autoritățile de concurență pot beneficia de reduceri de amenzi și alte beneficii în cadrul procedurilor de aplicare a legii. Aceste tendințe reflectă nevoia continuă de adaptare a practicii legale în domeniul concurenței la schimbările din mediul de afaceri și la evoluțiile legislative, asigurând respectarea normelor și promovarea concurenței corecte și eficiente pe piețe”, nuanțează avocatul.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Teleperformance Romania are programe interne de conformare


În ultimii doi ani, Teleperformance Romania nu a interacționat cu Autoritatea de Concurență în cadrul unor cercetări de piață sau investigații. În acest context, nu au existat colaborări cu firme de avocați în astfel de cazuri în acest interval de timp.

„Compania a fost în conformitate cu legile și reglementările privind concurența, iar activitatea sa a respectat criteriile și standardele din acest domeniu. În ultimul timp, Teleperformance Romania nu a efectuat un audit specific privind aspectele legate de concurență. Cu toate acestea, se recunoaște importanța periodică a evaluarilor interne pentru a se asigura că operațiunile și practicile organizaționale respectă în mod continuu legile și reglementările de concurență. Este posibil ca, în viitor, să se evalueze oportunitatea și relevanța unui astfel de audit periodic pentru a identifica și gestiona potențialele riscuri în domeniul concurenței. Evaluările regulate pot contribui la adaptarea strategiilor și practicilor companiei la schimbările legislative și de piață, consolidând astfel angajamentul față de respectarea concurenței și menținerea unui mediu concurențial corect și transparent”, subliniază interlocutoarea BizLawyer.

Avocatul menționează faptul că Teleperformance Romania a inițiat programe interne de conformare pentru a asigura respectarea normelor și reglementărilor privind concurența și pentru a minimiza riscurile asociate. Aceste programe includ proceduri de monitorizare și control adaptate specific industriei în care activează.

„În implementarea acestor programe, am colaborat cu experți din cadrul companiei pentru a dezvolta și livra sesiuni de training în cadrul organizației. Astfel, am promovat o înțelegere profundă a regulilor de concurență și a importanței conformității cu acestea în rândul angajaților noștri. De asemenea, au fost desemnate persoane responsabile pentru coordonarea și implementarea acestor programe de conformare. Acești responsabili asigură că programele sunt actualizate și se adaptează la schimbările legislative și la dinamica industriei noastre. Pentru viitor, ne propunem să continuăm să îmbunătățim și să actualizăm programele de conformare, pentru a răspunde noilor cerințe și pentru a asigura că angajații noștri sunt la curent cu cele mai recente reglementări în domeniul concurenței și că respectă cu strictețe standardele de conformitate. Astfel, vom putea să minimizăm riscurile și să ne asigurăm că activitățile companiei sunt întotdeauna în conformitate cu legile și reglementările aplicabile”, detaliază Laura Rudnyanszky.

 

O atenție sporită pentru respectarea legislației în activitatea Teleperformance Romania


Activitatea Teleperformance Romania este una complexă, iar echipa trebuie să acorde atenție specială anumitor reglementări din domeniul concurenței. Astfel trebuie să evite acordurile ilegale sau practicile anticoncurențiale cu competitorii sau cu alte părți interesate care ar putea distorsiona concurența pe piață, cum ar fi fixarea ilegală a prețurilor, împărțirea pieței sau boicotarea concurenților.

De asemenea, trebuie să aibă în vedere conformitatea în achiziții și fuziuni. În acest context, sunt importante evaluarea și notificarea corespunzătoare a oricăror tranzacții de achiziție sau fuziuni către autoritățile de concurență, pentru a evita încălcarea regulilor de concentrare economică și a normelor antimonopol.

La fel de importante sunt și protecția consumatorilor și publicitatea corectă. „Trebuie să ne asigurăm că publicitatea și practicile de vânzare sunt corecte și nu duc la inducerea în eroare a clientilor sau la practici comerciale neloiale care ar putea afecta concurența în mod incorect. Totodată, trebuie urmărită protecția datelor și confidențialitatea. Este vitală respectarea normelor privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor clienților în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile, pentru a asigura încrederea și respectarea drepturilor clienților. Un alt punct sensibil este respectarea legislației privind telemarketingul. Trebuie să asigurăm respectarea regulilor specifice pentru telemarketing, cum ar fi respectarea listelor de opt-out și acordarea dreptului clienților de a se retrage din procesul de contactare telefonică. La fel de importante sunt și standardele de calitate și transparență. Aplicarea standardelor etice și de calitate în interacțiunile cu clienții, inclusiv transparența în comunicare și oferirea informațiilor corecte și complete despre produse și servicii sunt puncta sensibile. În aceeași notă, trebuie să urmărim și relația cu subcontractanții și partenerii și să avem în vedere asigurarea că subcontractanții și partenerii respectă aceleași standarde și norme de conformitate cu reglementările privind concurența și etica afacerilor. Consider că este esențial să instruim și să sensibilizăm angajații din fiecare domeniu în parte, cu privire la aceste reglementări, pentru a asigura respectarea lor în toate interacțiunile cu clienții și pentru a menține un mediu concurențial corect și transparent în activitatea noastră. Colaborarea cu departamentul pe care îl reprezint și cu specialiști în domeniul conformității poate contribui, de asemenea, la implementarea eficientă a acestor reguli și la minimizarea riscurilor asociate”, explică CLO-ul Teleperformance Romania.

 

Activitatea departamentului juridic


Departamentul juridic din cadrul Teleperformance Romania dispune, în prezent, de resurse interne pentru a evalua și aborda aspecte legate de antitrust. „Cu toate acestea, în cazul unui litigiu semnificativ cu Consiliul Concurenței sau în situații complexe care necesită o expertiză deosebită în domeniul antitrustului, am putea considera colaborarea cu o firmă de avocați specializată în astfel de litigii. Această abordare ar asigura că avem acces la cunoștințele și experiența necesare pentru a reprezenta eficient compania în fața autorităților și pentru a susține o apărare solidă în cadrul procesului judiciar. Este important să evaluăm fiecare caz în parte și să luăm decizii informate pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil pentru companie”, nuanțează avocata intervievată de BizLawyer.

În ultima perioadă, departamentul juridic nu a avut mandate specifice de la echipa de management a companiei pentru a se implica direct în aspectele tranzacționale, cum ar fi autorizarea concentrațiilor economice, în vederea conceperii strategiei pentru a respecta legislația de concurență. De asemenea, nu au existat proiecte care să implice accesarea schemelor de ajutor de stat în această perioadă. „Este important să menționăm că orice decizie referitoare la implicarea în tranzacții, autorizarea concentrațiilor economice sau accesarea schemelor de ajutor de stat ar urma să fie abordată cu atenție și în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile în domeniile respective”, susține Laura Rudnyanszky.

În plus, echipa juridică nu a desfășurat activități specifice de sesizare sau prevenire a unor practici de concurență neloială. Nu au existat cazuri sau situații care să necesite astfel de intervenții. „Este important să menționăm că, în cazul identificării unor practici de concurență neloială sau situații care pot afecta corectitudinea concurenței, compania noastră este dedicată luării măsurilor corespunzătoare și respectării standardelor etice și legale în toate aspectele activității noastre”, adaugă interlocutoarea BizLawyer.

Avocatul mai spune că, în ultimii doi ani, departamentul său a coordonat mai multe proiecte în ariile de practică privind litigiile de muncă, ordonanțele de plată etc.. Proiectele au inclus gestionarea litigiilor de muncă, elaborarea și implementarea strategiilor pentru ordonanțele de plată și alte aspecte legale asociate. „În aceste proiecte, au fost implicați colegii din echipa juridică, coordonați de către mine. Echipa mea colaboreaza de foarte mult timp cu firma de avocatura „ROKAS”, pentru a obține expertiza și sfaturile necesare în aceste domenii. Aceste proiecte au reprezentat provocări interesante și au necesitat o colaborare strânsă între echipa noastră internă și firma de avocați specializată, pentru a asigura o abordare juridică adecvată și soluții eficiente pentru companie. Numărul optim de juriști (in-house lawyers) pentru firma noastră poate varia în funcție de amploarea activităților companiei, natura proiectelor și complexitatea cerințelor juridice. Este important să avem o echipă flexibilă și adaptabilă, care să poată face față atât volumului de muncă curent, cât și situațiilor neașteptate sau proiectelor mai complexe. Ideal ar fi să menținem un echilibru în funcție de volumul de muncă, diversitatea proiectelor și cerințele pieței. Un număr optim de juriști ar putea fi determinat printr-o evaluare periodică a volumului și tipului de proiecte, a nevoilor companiei și a capacităților echipei pentru a asigura o susținere juridică eficientă și de calitate. Aceasta ar putea implica și colaborarea cu firme de avocați externe pentru proiecte specifice sau în perioade de vârf ”, detaliază Laura Rudnyanszky.


Ce ar putea urma în domeniul concurenței

Având în vedere experiența de până acum și evoluția din piață, avocatul consideră că Autoritatea de Concurență ar putea intensifica eforturile în promovarea prevenției și dialogului ex-ante în industriile cu reglementare complexă pentru a aborda riscurile concurențiale într-un mod mai proactiv și eficient.

„Aceste demersuri ar putea include, de exemplu, sesiuni de informare și conștientizare. Organizarea de seminare, conferințe și ateliere în colaborare cu diverse asociații de profil și organizații patronale pentru a educa actorii din industrie cu privire la normele de concurență, riscurile asociate și modalitățile de conformare sunt foarte bune. Aceste evenimente pot oferi un cadru pentru întrebări, discuții și clarificări suplimentare privind aplicarea legislației de concurență. De asemenea, sunt importante consultarea și colaborarea active. Implicarea autorității în procesele de elaborare a politicilor și reglementărilor relevante pentru industrie ajută. Acest lucru poate include contribuții experte și consultare în fazele incipiente ale dezvoltării reglementărilor pentru a asigura că acestea încurajează concurența și nu creează obstacole nedorite. Este nevoie și de un dialog constant cu actorii cheie, având în vedere că se simte nevoia menținerii unei comunicări deschise și continue cu companiile din domeniul respectiv și cu organizațiile patronale relevante. Acest dialog poate ajuta la identificarea rapidă a problemelor potențiale, la clarificarea aspectelor dubioase și la promovarea unei mai bune înțelegeri a regulilor de concurență. Totodată, este nevoie de monitorizare și evaluare periodică. Mă refer la revizuirea regulată și evaluarea impactului reglementărilor existente asupra concurenței în industrie, cu scopul de a identifica eventuale distorsiuni și de a propune ajustări pentru a asigura un mediu concurențial echitabil și eficient. În plus, trebuie mizat pe facilitarea procesului de conformare prin furnizarea de ghiduri suplimentare și clarificări specifice pentru domeniile cu o reglementare mai complexă, astfel încât companiile să poată înțelege și aplica corect regulile de concurență în contextul lor specific. Aceste acțiuni pot contribui la promovarea unui mediu concurențial sănătos și la minimizarea riscurilor în domeniile cu reglementare complexă, într-un mod care să faciliteze și să încurajeze dezvoltarea economică și inovația”, concluzionează avocatul.

bizLawyer


About Us

Concurenta.ro este un site de știri din grupul BizLawyer care se adresează practicienilor în Dreptul concurenței, focusat pe aplicarea regulilor de concurenţă, conştientizarea beneficiilor conformării şi riscurilor încălcării legislaţiei concurenţei.